Chớ Mang Ách Chung – 16/11/2022

4445

 

 

 II Cô-rinh-tô 6:14-16

“Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin… Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta” (câu 14a, 16b).

Câu hỏi suy ngẫm: Ách là gì? Vì sao Sứ đồ Phao-lô dạy chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin? Tâm niệm “chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống” giúp gì cho việc thực hiện lời dạy của Chúa? Bạn đã sống với lời dạy này của Chúa như thế nào?

Ách là cây gỗ uốn cong đặt trên vai trâu bò, mục đích buộc cổ hai con vật lại với nhau để cả hai cùng chung sức kéo cày, kéo xe. Từ “ách” ở đây được sử dụng theo nghĩa bóng để nói lên sự ràng buộc giữa người này với người khác. Sứ đồ Phao-lô đã dạy các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô đừng mang ách chung với kẻ chẳng tin (câu 14a). Ông nêu những cặp tương phản nhau, “công bình với gian ác”, “sự sáng với sự tối”, “Đấng Christ và Bê-li-an”, “ kẻ tin với kẻ chẳng tin”, “Đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần” thông qua hàng loạt câu hỏi để các tín hữu phải đi đến một câu trả lời duy nhất là chẳng thể thỏa hiệp, chẳng thể thông đồng, không hòa hiệp và chẳng có phần gì giữa kẻ tin và kẻ chẳng tin.

Luật pháp Đức Chúa Trời cũng dạy dân Chúa đừng tra ách chung cho một con bò với một con lừa để cày ruộng vì sẽ không hiệu quả. “Chớ cày bằng một con bò thắng chung với một con lừa” (Phục Truyền 22:10). Trong lãnh vực hôn nhân cũng vậy, nếu hai người không cùng niềm tin kết hiệp trong hôn nhân thì chắc chắn người không tin Chúa sẽ là sự cản trở, làm gánh nặng cho người đã tin Chúa và làm mất đi mối thông công đang có giữa Cơ Đốc nhân với Đức Chúa Trời.

Trong câu 16, Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở thêm cho các tín hữu một điều vô cùng quan trọng là hãy nhớ rằng “…chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống” (câu 16b). Điều này đồng nghĩa với việc sẽ chẳng còn lý do hay lời biện hộ nào cho hành động của những người được gọi là dân của Đức Chúa Trời lại dự phần vào công việc cúng thờ thần tượng hay kết hôn với người không cùng niềm tin. Đấng Thánh khiết ở trong chúng ta không thể dung thứ cho sự bất khiết.

Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho con dân Ngài rằng: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (Giăng 17:15). Chúng ta phải sống giữa thế gian nhưng không được mang ách chung với thế gian, nghĩa là không dự phần vào những việc tội lỗi, không kết hiệp hôn nhân với người chưa tin, không sống theo tiêu chuẩn sống của thế gian. Cơ Đốc nhân có Chúa ngự cùng nên luôn phải sống sáng Danh Chúa giữa những người chưa biết Chúa.

Trong cuộc sống và trong hôn nhân, bạn có luôn tâm niệm “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin” không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Con tạ ơn Chúa vì Ngài vui lòng ngự trong đời sống con và gọi con là dân của Ngài. Xin giúp con không để bất cứ mối liên hệ với người chưa tin Chúa trì kéo khiến không thể sống trung thành, tận hiến cho Chúa.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giê-rê-mi 5:20-6:12

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăm Bi Mđua Knông Mbĭt ôh – 16/11/2022
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Mục Sư LIÊNG JRANG HA TÔNG