Cần Thơ: Hiệp Nguyện & Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện (2020-2021)

998

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/09/2019, tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ đã diễn ra buổi hiệp nguyện định kỳ và Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2021.

Mục sư Võ Thanh Phán hướng dẫn chương trình. Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ TP. Cần Thơ chủ tọa Hội đồng. Tham dự chương trình còn có quí Mục sư Trí sự, các ông bà Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền Đạo, Nữ Truyền Đạo cùng 27 đại biểu chính thức là Giáo phẩm và Chấp sự của các Hội Thánh trong toàn thành phố.

Trong giờ thờ phượng Chúa, ban hát Mục sư – Truyền đạo và ban hát đại biểu Chấp sự tôn vinh Chúa thật mạnh mẽ và quyết tâm

Với chủ đề “Phục vụ theo gương Chúa Giê-xu”, Mục sư Lê Hoàng Long nương trên Ma-thi-ơ 20:20-28, khích lệ tôi con Chúa về gương mẫu của Chúa Giê-xu như sự từ bỏ, hạ mình và sự vâng phục, đó là những điều cần có cho một người được Chúa chọn để hầu việc Ngài.

Mục sư Phạm Duy Thọ và Mục sư Lê Duy Linh dâng lên Chúa lời cầu nguyện đáp ứng lời Chúa và hiệp lòng cầu thay cho công việc Chúa từng Hội Thánh, Hội Nhánh và Điểm Nhóm trong thành phố.

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ, Trưởng Ban Đại diện báo cáo công việc Chúa trong nhiệm kỳ qua và hai soát sổ báo cáo tài chánh của Ban Đại diện nhiệm kỳ 2018-2019

Hội đồng tiến hành bầu cử dưới sự chủ tọa của Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Mục vụ

Kết quả bầu cử Ban Đại diện Tin Lành TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2021 như sau:

  • Trưởng ban: Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ (Tái đắc cử, vòng Tiến cử)
  • Ủy viên: Mục sư Võ Thanh Phán (Tái đắc cử, vòng Tiến cử)
  • Ủy viên: Mục sư Phạm Duy Thọ (Tái đắc cử, vòng Tiến cử)

Tân Ban Đại diện ra mắt Hội đồng. Mục sư chủ tọa Hội đồng cầu nguyện đặc biệt cho các tôi tớ Chúa được bầu chọn trong nhiệm kỳ mới được đầy ơn và kết quả cho công việc Chúa trong tỉnh.

Sau khi Hội đồng nghe Thư ký – Ông Trần Văn Giàu (HT Cần Thơ) đọc và thông qua Biên bản, Hội đồng bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày trong sự vui mừng tạ ơn Chúa qua lời chúc phước của Mục sư Lê Hoàng Long.

TTV. MS Nguyễn Ngọc Nhỏ