Cần Thơ: Bồi dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật

390

HTTLVN.ORG – Để tiếp tục trang bị kiến thức căn bản và kỹ năng giảng dạy cho giáo viên Trường Chúa nhật, hầu đem Lời Chúa cho Hội Thánh hằng tuần cách tươi mới hơn, Ban Đại diện Tin Lành Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Cơ Đốc Giáo Dục TLH tổ chức khóa học bồi dưỡng cho giáo viên trường Chúa nhật của các Hội Thánh khu vực thành phố Cần Thơ vào hai ngày 17 và 18/10/2019. Khoảng 80 giáo viên, phụ giáo Trường Chúa nhật từ các Chi Hội, Hội Nhánh và Điểm Nhóm đã về tại nhà thờ Tin Lành Cần Thơ dự chương trình huấn luyện do Mục sư Nguyễn Đình Tín giảng dạy.

Mục sư Lê Hoàng Long, Ủy viên Tổng Liên Hội cầu nguyện khai mạc

Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ – Trưởng Ban Đại diện chào mừng và triển khai chương trình học

Trong giờ khai mạc, Mục sư Diễn giả dành thời gian bồi linh cho các giáo viên với chủ đề “Chuyên Tâm Dạy Dỗ” nương trên nền tảng Kinh Thánh II Ti-mô-thê 2:15. Sau đó, Mục sư hướng dẫn những bài học liên quan đến các bước để soạn bài Trường Chúa nhật hiệu quả: (1) Trông đợi Chúa, (2) Suy gẫm Lời Chúa, (3) Nghiên cứu lời Chúa, (4) Ghi ra mục tiêu, (5) Viết ra dàn bài, (6) Đặt câu hỏi phụ, (7) Chuẩn bị – lượng giá. Các bài học được truyền đạt một cách sinh động từ kinh nghiệm chức vụ của diễn giả trong những tháng năm giảng dạy Lời Chúa trong các lớp học Trường Chúa nhật.

Diễn giả, Mục sư Nguyễn Đình Tín

Các học viên thảo luận

Hai ngày học diễn ra trong sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh. Các học viên ra về với tấm lòng nóng cháy và lời hứa nguyện sẽ hướng dẫn Lời Chúa cho Hội Thánh cách tốt hơn, tươi mới hơn hầu con cái Chúa càng ngày càng tăng trưởng trong đời sống tâm linh, góp phần hầu việc Chúa cách tích cực.

TTV. Mục sư Nguyễn Ngọc Nhỏ