Cà Mau: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Sau Thời Gian Giãn Cách Xã Hội Do Covid-19

731

HTTLVN.ORG – Định kỳ hàng tháng, các đầy tớ Chúa là những Quản nhiệm và Phụ tá Quản nhiệm của các Hội Thánh trong tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình hiệp nguyện để báo cáo công việc Chúa tại các Chi Hội và cầu thay cho nhau. Nhưng thời gian qua bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tạ ơn Chúa đã cho chương trình được bắt đầu trở lại trong kỳ hiệp nguyện tháng 05 diễn ra vào sáng ngày 13/5/2020 tại nhà thờ Tin Lành Đầm Dơi.

MSNC Võ Thiên Tuấn đã chia sẻ Lời Chúa với chủ đề “Chiến Thắng Sự Bất Trung” nương trên nền tảng Kinh Thánh Khải Huyền 2:8-11.

Đại diện quý tôi tớ Chúa đã cầu nguyện cho các vấn đề trong những tháng qua mà các Chi Hội đã báo cáo như sau:

– HT Cà Mau: Cảm tạ Chúa đã bầu cử xong tân Ban Chấp sự. Hiện cần có tiền để trả nợ xây dựng và tiếp tục hoàn thành khu Cơ Đốc Giáo Dục, xây dựng các nhà nguyện tại vùng sâu xa. Kế hoạch đăng ký và mở thêm những Điểm Nhóm mới;

– HT Tắc Vân: xin Chúa ban phước cho công việc Chúa tại các Điểm Nhóm vùng sâu. Chúa kêu gọi thêm nhiều nhân sự tham gia hầu việc Chúa;

– HT Hải An: Đang xúc tiến kế hoạch xây dựng tư thất và nhà sinh hoạt. Xin Chúa tiếp trợ tài chánh để sớm hoàn tất;

– HT Tân Thuận: Đã chuyển sang nhóm nơi mới, chờ chính quyền cấp phép chính thức;

– HT Trí Phải: Đã dần sinh hoạt ổn định, xin Chúa ban phước cho các con cái Chúa được tăng trưởng, đời sống được ổn định;

– HT Tân Đức: Đã bầu cử xong tân Ban Chấp sự, xin Chúa cho Hội Thánh nhóm lại ổn định sau mùa dịch;

– HT Năm Căn: Chờ đợi chính quyền chấp thuận việc xây cất tư thất, nhu cầu đất cho Chi Hội để cất nhà thờ;

– HT Thới Bình: Nhu cầu làm nhà xe, trang bị âm thanh cho Hội Thánh;

– HT U Minh: Gây dựng lại Điểm Nhóm Khánh Hội; nền tự trị của Hội Thánh được tăng lên, việc truyền giảng qua mục vụ thể thao;

– HT Thuận Hòa: Xin Chúa cho sớm có Quản nhiệm để gây dựng và phát triển Hội Thánh;

– HT Đầm Dơi: Xin Chúa đã tiếp trợ tài chánh để xây dựng nhà xe.

MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân, Trưởng Ban Đại diện tỉnh đã có thông báo và triển khai công việc Chúa trong tỉnh trong năm 2020.

Một số chương trình quan trọng như sau:

  • Bồi Linh cho các Hội Thánh trong tỉnh: Ngày 01/09/2020 tại nhà thờ Cà Mau;
  • Thánh Kinh Căn Bản: Từ ngày 19/07 – 01/08/2020.

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong sự vui vẻ phước hạnh sau lời cầu nguyện cảm tạ Chúa của MS Nguyễn Cao Thắng.

TTV. MS Đỗ Lê Hoàng Bảo Nhân