Brei Diih Yơh Čiêm Diñu – 25/9/2023

4944

 

Klei Aê Diê Blŭ: Y-Mathiơ 14:13-21

Êlan kliăng: “Iêu wah lač bĕ kơ kâo, leh anăn kâo srăng lŏ wĭt lač kơ ih, leh anăn srăng hưn kơ ih mnơ̆ng prŏng leh anăn hgăm, mnơ̆ng ih amâo tuôm thâo ôh” (Y-Yêrêmi 33:3)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Khua Yang đuĕ nao kơ anôk kdrăn tač ƀiădah tơdah ƀuh phung ƀuôn sang duah Ñu, ya klei Ñu ngă kơ digơ̆? Truh tlam mmăt, si klei mdê bruă brei mnơ̆ng ƀơ̆ng kơ phung ƀuôn sang mơ̆ng phung ƀĭng kna leh anăn mơ̆ng Khua Yang?Ya klei Khua Yang čiăng bi hriăm phung ƀĭng kna leh anăn ya klei hriăm drei mâo?

Leh hmư̆ arăng lač Y-Yôhan Pô Ngă Ƀaptem djiê, Khua Yang Yêsu đuĕ mơ̆ng Galilê đĭ sa boh čhŏng nao kơ anôk kdrăn tač. Ñu ăt čiăng kơ phung ƀĭng kna mâo mmông mdei bhiâo. Phung ƀuôn sang ƀuh čhŏng Khua Yang đuĕ, diñu amâo wĭt ôh ƀiădah lŏ tui hlue êlan jơ̆ng truh êlâo ti anôk Khua Yang čiăng nao. Tơdah Khua Yang Yêsu mrâo đuĕ mơ̆ng čhŏng, ƀuh phung ƀuôn sang lu, Ñu bŏ hŏng klei pap, “jum digơ̆ leh anăn blŭ kơ digơ̆ klei ƀuôn ala mtao Aê Diê, leh anăn bi hlao phung ruă duam” (êlan 14, Y-Luk 9:11). Ti anăp klei phung ƀuôn sang čiăng, klei Ñu čiăng mdei amâo đei yuôm bhăn ôh, Ñu yua jih mmông găl čiăng mtô mblang, mdrao klei ruă leh anăn hưn kơ Ƀuôn Ala Mtao Aê Diê kơ jih jang mnuih.

Tơdah adiê mmăt leh phung ƀĭng kna akâo kơ Khua Yang Yêsu brei kơ phung ƀuôn sang wĭt kyua ti anôk kriêp êyăng amâo dưi blei mnơ̆ng ƀơ̆ng ôh. Hdră msir phung ƀĭng kna ngă jing brei phung ƀuôn sang čŏng kriê dlăng digơ̆ pô, ƀiădah Khua Yang Yêsu lač hŏng diñu, “Brei diih yơh čiêm diñu” (êlan 16). Khua Yang čiăng phung ƀĭng kna thâo diñu amâo djŏ knŏng mđing kơ klei čiăng hlăm mngăt đuč ôh. Phung ƀĭng kna hưn hŏng Khua Yang diñu knŏng mâo êma klŏ kpŭng hŏng dua drei kan. Diñu čiăng lač tơdah diñu čiăng ngă ăt kăn dưi ngă mơh. Khua Yang Yêsu lač “Ba kpŭng kan anăn kơ kâo” leh anăn Ñu ngă klei myang mbliư̆ kpŭng kơ êbeh êma êbâo čô mnuih ƀơ̆ng amâo yap ôh wăt phung mniê leh anăn hđeh điêt, leh ƀơ̆ng trei lŏ êbeh bŏ pluh dua bai.

Khua Yang Yêsu amâo brei drei ngă ôh ya klei prŏng prĭn hgao klei dưi pô, Khua Yang čiăng drei “thâo pap” ti anăp klei čiăng mơ̆ng phung riêng gah, wăt klei čiăng hlăm mngăt leh anăn hlăm kđeh. Khua Yang mtô drei “brei čiêm diñu”, jing bruă klam brei mâo bruă ngă klă klơ̆ng, amâo dưi dưm ti êngao ôh klei rŭng răng, klei kƀah, klei hdĭp dleh dlan mơ̆ng ayŏng adei pô. Phung đăo amâo dưi ôh lač khăp ƀiădah amâo dưi đru kơ phung mkăn tơdah digơ̆ klă sĭt kƀah, klei đăo sĭt brei bi êdah hŏng bruă ngă (Y-Yakơ 2:14-16). Khua Yang amâo brei drei dôk hjăn păn ôh, Ñu čiăng drei thâo kral bruă klam leh anăn ngă hlăm klei dưi pô, mbĭt anăn hưn hŏng Ñu klei pô čiăng, Ñu srăng ngă klei prŏng prĭn mơ̆ng klei điêt dhiêt drei myơr kơ Ñu.

Drei mđing mơh klei čiăng hlăm mngăt ăt msĕ mơh hlăm kđeh ayŏng adei pô? Ya bruă ngă klă klơ̆ng drei mâo?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo kơ Ih đru kâo amâo djŏ knŏng lač klei khăp ôh ƀiădah jing bruă ngă bi êdah klei khăp hŏng phung riêng gah kâo. Akâo kơ dŭm bruă ngă điêt dhiêt mơ̆ng kâo, Khua Yang srăng hơêč hmưi čiăng ba klei mđĭ ai kơ phung riêng gah kâo, leh anăn ăt bi êdah kâo jing anak čô Ih sĭt.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Rôm 9

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: elankleisitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcNej Cia Li Muab Rau Lawv Noj – 25/9/2023
Bài tiếp theoChính Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn – 25/9/2023