Thứ Hai 11/12/2023
Trang chủ Bồi Linh – Thông Công Trung, Tráng Niên 02 Tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh 5. Ban hát Đồng Phú, Hoà Ninh, Long Hồ, Phú Quới, Trà Cú tôn vinh Chúa

5. Ban hát Đồng Phú, Hoà Ninh, Long Hồ, Phú Quới, Trà Cú tôn vinh Chúa

3. MS Nguyễn Hữu Bình, TTK TLH Giảng Lời Chúa
6. Ban hát Mỹ Lộc, Trà Ôn, Trà Vinh, Thành Trung, Vĩnh Long tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT