Thứ Tư 21/02/2024
Trang chủ Bồi Linh Nam Giới Tỉnh Đồng Tháp 2023 Ban nam giới HT Châu Thành - An Phú Thuận - Tân Phú tôn vinh Chúa

Ban nam giới HT Châu Thành – An Phú Thuận – Tân Phú tôn vinh Chúa

Ban nam giới HT An Bình – Cao Lãnh – Mỹ An tôn vinh Chúa
MS Đặng Trường Sơn – TBĐDTL Đồng Tháp – kiêm nhiệm HTTL Châu Thành hoan nghênh và chào mừng ban nam giới của các HTTL Đồng tháp

BÀI VIẾT MỚI NHẤT