Bò Con Vàng – 29/8/2022

3580

 

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1-9

“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3-4).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc tạo ra bò con vàng cho thấy gì về đức tin của tuyển dân? Tuyển dân đã phạm những tội trọng nào trước mặt Chúa? Bạn được nhắc nhở gì về đức tin qua bài học này?

Câu chuyện này nối tiếp Xuất Ê-díp-tô Ký 24. Chúa bày tỏ vinh quang Ngài trên núi Si-na-i trong sáu ngày. Ngày thứ bảy Ngài gọi ông Môi-se lên núi vào giữa đám mây gặp Chúa và ở đó trong bốn mươi ngày đêm. Khi dân Chúa đợi mãi không thấy ông Môi-se xuống, họ liền mất kiên nhẫn. Mặc dù đã tận mắt chứng kiến vinh quang và năng quyền của Chúa qua rất nhiều dấu kỳ, phép lạ suốt hành trình xuất Ai Cập nhưng cho đến thời điểm này dân Chúa vẫn chưa thật sự biết Đức Chúa Trời. Họ nghi ngờ tình yêu và sự thành tín của Chúa, nên thể hiện lòng vô tín của họ. Dân Chúa chới với, bất an khi nghĩ rằng ông Môi-se không trở về nữa. Đức tin họ đặt nơi Chúa chỉ là đức tin vay mượn của ông Môi-se mà thôi. Họ mới thề nguyện sẽ làm theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:3), bây giờ họ tụ họp đòi ông A-rôn làm một thần tượng để đi trước họ giống như các dân ngoại bang. Khi được yêu cầu lột hết các trang sức để đúc thần tượng thì mọi người đều sẵn lòng dâng hiến, thế là bò con vàng được đúc ra. Họ nói với nhau rằng: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Này là các thần của ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô” (câu 4); ngụ ý bò con vàng là vị thần đã giải phóng họ. Sáng hôm sau họ dậy sớm, họ reo hò, dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân trước tượng bò con vàng như họ đã dâng cho Đức Chúa Trời (câu 6).

Rõ ràng tuyển dân nhận biết họ cần sự trợ giúp từ trên cao, sẵn lòng dâng hiến và thành tâm thờ phượng. Họ biết Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, sợ Ngài đoán phạt nhưng lòng họ vẫn còn hướng về lối sống thờ đa thần của người ngoại bang. Qua việc đúc và thờ lạy bò con vàng, họ đã phạm ba trong Mười Điều Răn: thờ thần khác ngoài Đức Chúa Trời độc tôn; làm thần tượng và thờ lạy thần tượng; lấy Danh Chúa làm chơi khi xưng bò con vàng là thần đã đưa họ ra khỏi Ai Cập. Chúa bừng cơn thịnh nộ, gọi họ là dân tộc cứng cổ! (câu 9).

Đức tin vay mượn là tin theo đức tin của người khác, rất dễ lung lay khi nhìn quanh thấy ai tin gì tôi cũng tin như vậy. Đó là đức tin không sinh ra bông trái Thánh Linh và không trưởng thành theo năm tháng. Mỗi chúng ta cần xét lại đức tin của mình (II Cô-rinh-tô 13:5) để không rơi vào tình trạng tin Chúa nhưng vẫn còn thờ thần tượng như dân Y-sơ-ra-ên ngày trước.

Có thần tượng nào đang giành vị trí của Chúa trong lòng bạn không?

Lạy Chúa, Đấng giải phóng con ra khỏi xiềng xích tội lỗi, ban cho con sống vui thỏa trong đời này và tận cõi đời đời. Xin cho con cứ ngưỡng trông Chúa, kính yêu Ngài ngày càng hơn và tôn thờ duy nhất một mình Chúa mà thôi.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Truyền Đạo 3

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcRup Êđai Êmô Mah – 29/8/2022
Bài tiếp theoVĩnh Long: Hội Đồng Bồi Linh Và Bầu Cử Ban Đại Diện Nhiệm Kỳ 2023 – 2024