Bến Tre: Bồi Linh & Huấn Luyện Chấp Sự – Nhân Sự Lần I/2020

763

HTTLVN.ORG – Sau thời gian tạm ngưng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid – 19, sinh hoạt của Hội Thánh được trở lại bình thường. Ngày 23/5/2020, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre tổ chức chương trình bồi linh và huấn luyện Chấp sự – nhân sự lần thứ nhất tại nhà thờ Tin Lành Quới Sơn.

Chương trình huấn luyện lần này do Mục sư Trần Thanh Dũng, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Bến Tre cũng là Phó Trưởng ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội giảng dạy. Có khoảng 160 người tham dự.

Mở đầu chương trình, Mục sư Trần Thanh Dũng giảng bồi linh cho Chấp sự và nhân sự với đề tài “Hội Thánh Tăng trưởng” trên phần Kinh Thánh nền tảng 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-12 và Ê-phê-sô 4:11-16, nhắc nhở về nguyên tắc của sự tăng trưởng, những con người được góp phần cộng tác với Chúa và với nhau làm cho Hội Thánh tăng trưởng.

Mục sư Trần Thanh Dũng giảng bồi linh và huấn luyện

Sau thì giờ bồi linh, các Chấp sự và nhân sự được diễn giả huấn luyện về công tác mục vụ vì trong tỉnh có các Hội Thánh chuẩn bị tổ chức hội đồng mời Quản nhiệm như: Chi Hội Giao Hoà, Sơn Hoà và các Hội Thánh tổ chức Hội Đồng lưu Quản nhiệm như Lộc Thuận, … Các Chấp sự & nhân sự được giải đáp thắc mắc trong công tác tổ chức, điều hành và các vấn đề có liên quan đến công việc Chấp sự và nhân sự.

Trong kỳ bồi linh – huấn luyện lần này, Ban Đại diện cũng kêu gọi nhân sự các Hội Thánh tham gia Ban Chứng đạo cá nhân, hỗ trợ cho các Hội Thánh nhỏ và tham gia chứng đạo ở những xã/phường chưa có Hội Thánh do Ban Đại diện hỗ trợ và sai phái.

Xin quí quí tôi con Chúa khắp nơi cầu nguyện cho Ban Đại diện và các Hội Thánh tại tỉnh Bến Tre để công việc Chúa được phát triển mỗi ngày và lan tỏa rộng khắp để nhiều người được biết Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài.

 

TTV: MS Phan Thế Lữ
Hình ảnh: MsNc Võ Ái Nhật