Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bến Tre (Nhiệm Kỳ 2016 – 2018)

84

HTTLVN.ORG – Vào lúc 9h00 ngày 02/11/2015, tại nhà thờ Tin Lành TP. Bến Tre, đã diễn ra Hội đồng Bầu cử Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2016-2018.

 

Hiện diện gồm có Mục sư Trần Thanh Dũng – Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Bến Tre, cũng là chủ tọa Hội đồng bầu cử; và 35 Đại biểu chính thức là quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo và đại biểu Chấp sự các Hội Thánh trong tỉnh.

 

Với chủ đề Phục Vụ Chúa, Mục sư Trần Thanh Dũng đã dùng Lời Chúa trong sách Giô-na để khích lệ các Tôi Tớ và con dân Chúa hãy hầu việc Chúa theo tiếng gọi của Ngài – không trốn chạy khó khăn, nhưng trung tín trong trách nhiệm Chúa giao cho đến cuối cùng.

 

Mục sư Trương Thanh Thiên Ân – trưởng Ban Đại diện, thay mặt Ban Đại diện tổng kết công việc trong nhiệm kỳ qua và Mục sư NC Huỳnh Công Danh báo cáo tài chánh.

 

Bước vào phần bầu cử, Mục sư Trần Thanh Dũng hướng dẫn những bước cần thiết theo trình tự để bầu chọn Tân Ban Đại diện. Kết quả như sau:

    – Trưởng ban: Mục sư Trương Thanh Thiên Ân

     Ủy viên: Mục sư NC Huỳnh Công Danh

     Ủy viên: Mục sư Nguyễn Long Huấn

 

Mục sư chủ tọa Hội đồng cầu nguyện đặc biệt cho Tân Ban Đại diện: xin Chúa thêm sức mới, đổ ơn lành trên để hoàn tất trọng trách Chúa giao.

 

Hội đồng bế mạc trong phước hạnh sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Trần Thanh Dũng.

 

 

TTV. MS Trương Thanh Thiên Ân

 

Hình ảnh ghi nhận:

 

MSNC Đỗ Phước Thạnh hướng dẫn chương trình

 

MSTS Võ Thái Dương cầu nguyện xin Chúa ban phước, tể trị trên Hội đồng

 

Quý Đầy Tớ Chúa và các đại biểu tham dự Hội đồng

 

MS Trương Thanh Thiên Ân tường trình công việc Chúa

 

MS Trần Thanh Dũng giảng Lời Chúa và hướng dẫn giờ bầu cử

 

Kiểm phiếu

 

Tân Ban Đại diện trình diện Hội đồng

 

MS Trần Thanh Dũng cầu nguyện chúc phước