Bài thứ 87: Con Đường Mới Và Sống

715

Đọc Hê-bơ-rơ 10:11-25

Câu căn bản: Nên chúng ta hãy lấy lòng chân thật với niềm tin vững chắc, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm ác, thân thể rửa bằng nước tinh khiết mà đến gần Chúa.  Câu  22.

 


Suy niệm:  Ta thấy có hai hình ảnh tương phản: Mỗi thầy tế lễ hằng ngày đứng phục vụ..  và  Nhưng  Đấng Christ… ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Người đứng là công việc chưa hoàn tất, còn Chúa ngồi vì công việc đã xong cả. Việc của Chúa Giê-xu cần làm là giải phóng chúng ta khỏi tội qua cuộc hi sinh làm sinh tế chuộc tội chúng ta trên thập giá. Việc ấy đã hoàn tất nên Chúa trở về trời ngồi bên hữu Cha.

 

Tiên tri Giê-rê-mi ghi lại lời dạy của Chúa về việc Thánh linh “Đặt luật Chúa trong lòng và tâm trí” người tin Chúa sau này cũng như lời Chúa hứa tha tội nên không cần tế lễ chuộc tội nữa (thật ra Chúa Giê-xu vừa làm Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm lại vừa làm sinh tế một lần đủ cả rồi).

 

Sau khi Chúa Giê-xu hi sinh chuộc tội cho chúng ta, người tin nhận Chúa qua niềm tin đặt nơi Ngài, được vào Nơi Chí Thánh, được đến gần Chúa.

 

Ba lời khuyên cho hiện tại:

1.       Giữ vững lời tuyên xưng về niềm hi vọng về cứu rỗi trong Chúa.

2.       Khích lệ nhau về lòng yêu thương và các nghĩa cử thiện lành

3.       Kết hợp với tôi con Chúa để cùng khuyên bảo nhau và trông chờ Chúa tái lâm.

 

Bài trướcKhám Bệnh Cho Người Dân Tại Huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa
Bài tiếp theoLễ Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành An Biên – Kiên Giang.