Bài thứ 86: Tôi Đến Để Làm Theo Ý Muốn Chúa

1119

Đọc Hê-bơ-rơ 10: 1-10

Câu căn bản:

Đọc Hê-bơ-rơ 10: 1-10

Câu căn bản: Theo ý muốn đó, chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu một lần đủ cả. Câu 10.

 

Suy niệm:  Một lần đủ cả” là cụm từ hay dùng trong Kinh Thánh Tân ước, nhất là trong thư Hê-bơ-rơ (7:27;9:12; 9:26;10:2, 10) khác hẳn với những chữ như: “liên tục năm này qua năm khác”; “hằng năm”; “hằng ngày”.

 

Một đằng Chúa Giê-xu dâng sinh tế (là chính thân Ngài) một lần không bao giờ phải làm lại, một đằng các thầy tế lễ theo dòng A-rôn phải dâng hằng năm, cho dân và cho chính họ.  Đó cũng là khác biệt giữa giao ước thứ nhất và giao ước mới trong huyết báu của Chúa Giê-xu.

 

“Ý muốn Chúa” trong phần Kinh Thánh này là “Ơn cứu rỗi” nhân loại của Đức Chúa Trời do Chúa Giê-xu thực hiện bằng việc vào đời làm sinh tế chuộc tội cho cả nhân loại.

 

Chúng ta nhờ “Ý muốn Chúa” mà được cứu ra khỏi tội, làm con Đức Chúa Trời và được thánh hóa.

 

Cảm ơn Chúa Giê-xu đã hi sinh làm sinh tế một lần đủ cả để ban cứu rỗi cho mỗi chúng ta là người tin nhận Ngài.

 

Bài trướcBài 46: Giô-Sép Bị Quăng Xuống Hố
Bài tiếp theoHuấn Luyện Âm Thanh Tại Tỉnh Hậu Giang