Bài thứ 86: Nền Móng

1269

Tuy nhiên, nền tảng vững chắc của Đức Chúa Trời vẫn đứng vững, với lời được ấn chứng rằng: “Chúa biết những người thuộc về Ngài;” và: “Người nào kêu cầu danh Chúa thì phải tránh xa điều bất chính.”    

2Ti-mô-thê 2:19.

 

 

        Trong một thế giới nhiều thay đổi, nhiều khi người tin Chúa thấy đức tin mình cũng bị đe dọa.  Một câu hỏi người ta thường đặt ra như tác giả Thi-thiên ngày xưa đã hỏi là: “Nếu các nền tảng bị phá đổ, người công chính sẽ làm sao?” (Thi-thiên 11:3)

 

Các nền tảng đây có thể hiểu là những thể chế, luật lệ, căn bản của đời sống.  Những thứ này đều dễ bị thay đổi và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống mỗi chúng ta.

 

        Các nền tảng đây cũng có thể hiểu là những gì ta có trong đời như của cải, nhà đất, gia đình, thân thích bè bạn v.v.  Những biến cố trong đời như thiên tai bão lụt hay tai họa do con người gây ra có thể làm tiêu hao những thứ này.

 

        Ngày xưa thánh nhân Gióp từng khuynh gia bại sản, ngồi trong đống tro dùng một mảnh sành gãi mình, nhưng ông nói rằng:  Còn tôi, tôi biết rằng Đấng Cứu-chuộc tôi vẫn sống (Gióp 19:25); và Dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. (Gióp 13:15).

 

        Nhưng trong thư Ti-mô-thê sứ đồ Phao-lô cho biết, dù các nền tảng của đời sống bị chao đảo hay thay đổi, có một nền tảng hay căn bản sẽ không bao giờ biến đổi, đó là nền tảng của Đức Chúa Trời.  Nền tảng đó là gì?  Kinh Thánh cho hay rằng nền tảng cho cuộc đời mỗi chúng ta là tình thương của Đức Chúa Trời.  Nói rõ hơn là Chúa thương yêu nhân loại đến nỗi sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian làm sinh tế chuộc tội cho mỗi người.  Ai tin Chúa Giê-xu sẽ không còn bị định tội, nhưng hưởng ơn khoan hồng tha thứ của Chúa và được vinh hạnh làm con Đức Chúa Trời.  Nền tảng này không bao giờ thay đổi.

 

        Bạn thân mến, có thể bạn đang gặp những khó khăn trong cuộc sống vì giữ vững nền tảng của Chúa.  Đôi khi bạn nghĩ rằng nếu ta tin Chúa trong lòng thì cũng được rồi, và bằng lòng tạm chối bỏ danh Chúa.  Nhưng bạn nên nhớ rằng dù con người phủ nhận Chúa và nhiều người bị sức ép phải bỏ Chúa, nền tảng vững bền của Đức Chúa Trời không ai phá bỏ được.  Trái lại ai bằng lòng tin nhận thì được cứu.

 

        Nền tảng ấy vững chãi vô cùng và bạn tin Chúa là đứng trên nền tảng muôn đời ấy.  Tại sao bạn còn bị dao động?  Hãy hết lòng tin Chúa vì Chúa hôm qua ngày nay cho đến vĩnh hằng không thay đổi.  Vì thế bạn không cần phải thay đổi thái độ đối với Chúa, nhưng càng ngày càng mến yêu Chúa hơn, bạn sẽ thắng được mọi gian nguy trong đời và đứng vững trên nền tảng đó.

 

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Cho Thánh Kinh Mùa Hè Thiếu Nhi Tại Đăk Lăk.
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tại Bình Thuận.