Bài thứ 67: Xin hãy phán dạy

908

Đọc 1 Sa-mu-ên 3:1-18

Câu căn bản:  “Lạy Đức Giê-hô-va, xin phán dạy, vì đầy tớ Ngài đang nghe!”  Câu 9b

 

 

Tĩnh niệm:  Lạy Chúa Toàn Năng, con xin hiến dâng ngày hôm nay để làm điều chính đáng, thương yêu và nhân lành, và bước đi hạ mình trước mắt Chúa.  “Bước đi hạ mình” trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “bước đi chú ý”, vì vậy, con xin đem hết trí óc và tâm hồn chú ý nghe Chúa phán dạy.

 

Xin phán dạy con để những gì con nói ra có thể là tiếng vọng của lời Chúa, vang vọng từ trong sâu kín của lòng cảm nhận của con.  Giữa những âm thanh hỗn loạn đòi hỏi con phải lắng nghe và những sức mạnh của tiếng nói tìm lợi ích cho chính mình, xin giúp con tìm biết và làm theo ý Chúa những gì lợi ích nhất cho mọi người quanh con.

 

Lạy Chúa, xin ban cho con tâm hồn bắt đúng tần số chỉ đạo của Thánh Linh.  Xin giải thoát con khỏi bất cứ ý kiến nào bướng bỉnh còn lại vì chưa được thanh lọc bởi cẩn thận lắng nghe Chúa.  Xin ở với con, kẻo con quên lắng nghe Ngài.

 

 

Bài trướcBồi Linh, Thông Công Giới Nữ Tại Chi Hội Cẩm Nê – Tp. Đà Nẵng
Bài tiếp theoBồi Linh Phụ Nữ Tỉnh Bình Dương