Bài thứ 58: Bước Đi Theo Thánh Linh

1763

Đọc Ga-la-ti 5:22-26

Câu căn bản:  Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước đi theo Thánh Linh.  Câu 25.

 

 

Suy niệm: Nếu đời sống người tin Chúa phải có quan hệ cá nhân với Chúa, thì chúng ta phải quan tâm đến điều Chúa dạy hôm nay.

 

Một quan hệ thực sự không thể nào thiết lập trên căn bản một cuộc nói chuyện đơn phương. Vì trước tiên phải có quan hệ cá nhân, sau đó là sự trao đổi giữa hai đối tượng, nói và nghe nhau.

 

Rô-ma 8:9 dạy: “Nhưng nếu Thánh Linh của Đức Chúa Trời thật sự ở trong anh em thì anh em không sống theo xác thịt mà sống theo Thánh Linh…” Có nghĩa là những phản ứng và những quyết định của bạn phải được Thánh Linh kiểm soát và chỉ đạo. 

 

Khi ta bước đi với Chúa, cuộc đời ta không giới hạn trong những gì ta nhìn thấy, cảm nhận hay hiểu biết. Nhưng phải tiến bước bằng đức tin và học tập nhận ra tiếng phán dạy của Chúa để tuân hành sự chỉ đạo của Ngài.

 

Nhiều người có thái độ ngập ngừng, vì họ cho rằng người tín đồ của Chúa sống hơi thiêng liêng quá. Thành ra khi Thánh Linh phán dạy, họ nghi ngờ, lý luận rồi kết luận rằng không phải nói cho họ. 

 

Trong khi đó những người khác vâng lời Thánh Linh, nhưng lại không chắc lắm là Thánh Linh có phán dạy hay không. Họ bảo: “Đây là tiếng của Chúa hay là tư tưởng của chính tôi?” Trải nghiệm như thế hay xảy ra trong đời người tin Chúa. Chính vì vậy mà sứ đồ Phao-lô mới dạy: “Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì hãy bước đi theo Thánh Linh.”

 

Bước đi theo Thánh Linh là học đi từng bước một, vì ngay những người tin Chúa chân thành, nhiều kinh nghiệm đôi khi cũng chệnh choạng.

 

Nhưng Thi Thiên 37:23-24 dạy: “Các bước của người thuộc về Đức Giê-hô-va được vững chãi, Ngài ưa thích đường lối người ấy. Dù người có vấp ngã cũng không nằm sải dài vì Đức Giê-hô-va đưa tay nâng đỡ người ấy.”

 

Xin hãy lắng nghe Thánh Linh trong giây phút này.

 

 

Bài trướcThông Công – Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Bình Định
Bài tiếp theoThông Công Phụ Nữ Tại Chi Hội Phú Hữu, Khánh Hòa