Bài thứ 334: Đủ Khả Năng

745

Đọc 2 Cô-rinh-tô 3:1-6

Câu căn bản: Không phải chúng tôi có tài năng để nghĩ rằng mình có thể làm được gì, nhưng tài năng của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời.  Câu 5.

 

 

Suy niệm: Chúng ta thường hay lo rằng mình không đủ khả năng để làm một việc nào đó. Thí dụ như không đủ tư cách làm cha mẹ hay người cung ứng cho công việc nào hoặc là làm người tín đồ v.v. Có khi lại còn lo là mình không có khả năng về thức ăn hay tiền bạc, hoặc sức khỏe hay năng lực.  Khi chúng ta nghĩ về chính mình như nguồn mạch về khả năng thì thật đáng lo sợ thật. Nhưng là người tin Chúa tài năng và khả năng của chúng ta đến từ Chúa.

Vì:  “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành.” 2 Cô-rinh-tô 9:8. Và:  “Chúa phán:  “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” 2 Cô-rinh-tô 12:9.

 

Phi-líp xin Chúa Giê-xu: “Thưa Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì đủ rồi.” Giăng 14:8. Đó là một lời cầu xin rất khôn ngoan.  Khi chúng ta lâm vào chỗ cùng đường của mọi nguồn mạch trên đất, thì chúng ta sẽ thấy khả năng của Chúa bắt đầu khởi động.

 

Khi nào bạn lo rằng mình không đủ khả năng, hãy nhớ lờ Chúa: “Ân điển Ta đầy đủ cho con rồi”

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con nhỏ nhoi, tầm thường, hay lo lắng về nhiều thứ trong đời và thấy thiếu khả năng. Xin Chúa cho con hết lòng tin cậy nơi Chúa, vì tài năng của chúng con đến từ Ngài.  A-men.

 

Bài trướcTổng Kết Khóa Học Người Nữ Trong Nhà Chúa Tại Gia Lai
Bài tiếp theoBồi Linh và Thăm Viếng Tại Khu Vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.