Bài thứ 332: Huyền Nhiệm Về Chúa

997

Đọc Thi-thiên 63

Câu căn bản:  Linh hồn tôi đeo theo Chúa; tay hữu Chúa nâng đỡ tôi. (hay KTTTHĐ 2010: “ Linh hồn con bám chặt lấy Chúa; tay phải Chúa nâng đỡ con.”) Câu 8.

 

 

Suy niệm:  Mối quan hệ giữa Chúa và người tin Chúa là một kinh nghiệm không mô tả được. Nhưng cho đến khi nào con dân Chúa trải nghiệm các việc:  Hết lòng tìm cầu Chúa; Khát khao Chúa; mong nhìn xem Chúa; Chúc tụng Chúa; Nhân danh Chúa mà giơ tay lên; Ca ngợi Chúa; Nhớ đến Chúa và suy ngẫm trọn đêm; và “đeo theo Chúa; và cảm thấy tay Chúa nâng đỡ mình”. Thì chúng ta không còn xa lạ với Chúa là Đấng mà chúng ta tôn thờ nữa.

 

Bạn đã biết gì về Chúa? Bạn có nếm trải các kinh nghiệm như tác giả Thi-thiên 63 chưa?

Huyền nhiệm về Chúa là làm thế nào Đấng ta tôn thờ lại có thể trở thành thân thương đến nỗi “linh hồn tôi đeo theo Chúa và tay hữu Chúa nâng đỡ tôi “ được ? 

 

Nhưng đó là sự thật huyền nhiệm về Chúa mà không có thần linh hay đối tượng tôn thờ nào mà tín đồ dám xác nhận tương tự như thế !!

 

Tuy nhiên, nói như thế không phải ta đã biết rõ mọi huyền nhiệm về Chúa đâu.

Chúng ta có thể dành cả cõi vĩnh hằng mà nghiên cứu về thuộc tính của Chúa mà vẫn không bao giờ hiểu thấu.

 

Sự phức tạp, các chi tiết và huyền diệu của tự nhiên có thể minh xác điều này: Bạn hãy nhìn vào một chiếc lá thôi. Chiếc lá này có màu sắc, có các gân mạch và nuôi cây bằng cách dùng ánh sáng mặt trời biến đổi nước và các-bon đi-ốc-xít thành nhiên liệu, đó là chưa nói đến lục diệp tố làm cho lá luôn mang màu xanh. Đây mới chỉ là một tạo vật tầm thường ngay trước mắt ta.  Nếu một tạo vật đơn giản như một chiếc lá mà còn phức tạp và khó hiểu như thế, Đấng Tạo Hóa còn khó hiểu như thế nào.

 

Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài đã đoái nhìn đến chúng ta, thương yêu, cứu vớt và tái tạo cho trở thành sinh vật duy nhất tìm hiểu và tôn thờ Ngài.

 

Cảm ơn Chúa vì chúng ta có cả cuộc đời trên đất và cả trong cõi vĩnh hằng để học biết Chúa và giao ngộ với chính Ngài.

 

Mời bạn hãy đến tôn thờ Chúa ngay giây phút này.

 

 

Bài trướcTin Chấn Động Từ Bết-lê-hem – Phần 1
Bài tiếp theoClip: Dâng Gì Cho Chúa Trong Mùa Giáng Sinh?