Bài thứ 276: Chúa Là Ai?

619

Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi, tôi sẽ sợ ai?  Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi, tôi sẽ hãi hùng ai?  

Thi-thiên 27:1

 

 

Chúa là ai đối với Đa-vít?  Tác giả Đa-vít đã viết như thế nào?  Trước tiên, Chúa là ánh sáng của Đa-vít. Ông tin rằng Chúa hướng dẫn và chỉ đạo trong mỗi hoàn cảnh, Chúa ban cho ông khôn ngoan và nhận thức phân biệt, làm cho ông tràn đầy hi vọng và phấn khởi, Chúa làm cho ông tươi mới và an bình.

 

Đa-vít cũng biết Chúa là sự cứu rỗi của ông, Đấng giải cứu ông trong mọi tình huống.  Chúa cứu Đa-vít khỏi nguy nan và nỗi sợ hãi, khỏi bối rối và bất an, khỏi lo lắng vì sự tiến công của kẻ thù, khỏi mọi cạm bẫy và các âm mưu.

 

Khi đã xác nhận Chúa là ánh sáng và sự cứu rỗi, Đa-vít không còn lý do nào để lo sợ nữa.  Không còn lý do nào nữa!  Khi đối diện với nan đề, khó khăn và thách thức, Đa-vít được giải thoát khỏi lo sợ trong khi quay về với Chúa và an nghỉ nơi Ngài.  Ông không sợ chiến trận, kẻ thù, kẻ ác hay bất cứ kẻ nào gây hại cho ông.  Ông cũng không sợ cả những sai lầm, yếu đuối hay nghi ngờ của chính mình nữa!

 

Đa-vít biết rằng Chúa có thể làm đúng như thế đối với bất cứ ai tin cậy nơi Chúa.  Chúa soi sáng con đường ta đi, giải cứu ta trong mọi trường hợp, mọi người thù.  Khi ta đặt hết niềm tin nơi Chúa, ta không còn lý do nào lo sợ chuyện gì xảy ra, dù là bệnh tật, hoàn cảnh thế nào, hay vấn đề gì.  Chúa sẽ chỉ cho ta cách ứng xử và sức mạnh cũng như khả năng để hành động.  Chúa sẽ cứu chúng ta!

 

Bạn thì sao?  Chúa là ai đối với bạn hôm nay?  Hãy nhìn lên Chúa và để Chúa làm ánh sáng soi lối bạn đi.  Hãy để Chúa dẹp tan mối lo lắng trong bạn, để Chúa chỉ đạo và che chở cho bạn.  Hãy nương náu nơi Chúa, dù nan đề của bạn hôm nay là gì đi nữa.  Hãy hết lòng tin Chúa trong mọi tình huống vì Chúa sẽ giải cứu bạn!

 

Hãy cầu nguyện rằng:  Lạy Cha thương yêu! Con hết lòng tin cậy nơi Chúa, xin Chúa bao bọc, che chở con trong hoàn cảnh của con.  Con không còn lý do nào để phải lo sợ, vì con tin Ngài.  Tạ ơn Chúa.  Nhân danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện.  A-men.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục sư – Truyền Đạo Hai Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà TRẦN THỊ NGHĨA.