Bài thứ 191: Cầu Nguyện Ngay Giữa Cuộc Đời

746

Đọc Nê-hê-mi 2:1-8

Câu căn bản: Vua hỏi tôi: “Ngươi cầu xin điều gì?”  Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời của các từng trời rồi tâu: “Nếu vua hài lòng, và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, xin sai phái tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi để xây cất lại.”  (Câu 4-5).

 

 

Suy niệm: Ông Nê-hê-mi lúc ấy là quan tửu chánh, dâng rượu cho vua Ba-tư.  Khi nghe tin về tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát ông thật đau buồn.  Vua Ạt-ta-xét-xe thấy thế, hỏi thăm, ông trình bày lý do.  Nhưng khi vua bảo muốn xin vua điều gì, thì Nê-hê-mi đã ngưng lại giây lát, cầu nguyện với Chúa trước khi trả lời vua.  Lúc ấy cả vua và hoàng hậu đều chứng kiến và nghe ông Nê-hê-mi nói câu sau đó.

 

Bạn nghĩ lúc ấy ông Nê-hê-mi cầu nguyện gì với Chúa?  Nê-hê-mi đang buồn về chuyện tường thành Giê-ru-sa-lem đổ nát, và muốn xin vua cho phép về thăm để sửa sang lại.  Một ông quan to trong triều vua Ba-tư thì xin gì mà chẳng được, nhưng Nê-hê-mi đã cầu xin Chúa hướng dẫn nhanh chóng và rồi mới tâu trình lên vua.  Chúa đã cho ông nói những lời thuận ý vua và vua cho phép cũng như cấp giấy giới thiệu với các quan chức liên hệ và cho quân hộ tống Nê-hê-mi đầy đủ.

 

Chúa Giê-xu đã dặn các môn đệ rằng:  “Khi họ giải nộp các con, đừng lo trước về điều mình sẽ nói, nhưng trong giờ đó, hãy nói theo lời sẽ được ban cho các con; vì không phải các con nói đâu, nhưng là Đức Thánh linh.”  (Mác 13:11).  Chúa muốn cho môn đệ của Ngài biết rằng Thánh Linh luôn có mặt trong đời sống họ và chỉ dẫn từng lời khi phải đối chất với quan quyền trong đời vì danh Chúa.

 

Ngày nay chúng ta cũng vậy.  Chúa muốn chúng ta biết rằng Ngài luôn có mặt trong mọi cảnh ngộ của đời sống ta, ngay cả trong những lúc bình thường của cuộc đời.  Chúa muốn chúng ta cầu xin Ngài bất cứ lúc nào và trước mặt bất cứ ai trong đời.  Chúa vẫn nghe lời cầu xin của bạn và tôi và hướng dẫn ta phải đối đáp như thế nào với người đời.  Hãy tin như thế và đừng bao giờ bối rối, Thánh Linh sẽ hướng dẫn ta và ta sẽ yên tâm.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha thánh, con cảm ơn Cha vì Ngài nghe mỗi khi con cầu nguyện.  Xin giúp con hướng lên Chúa trong mỗi ngày con sống.  Con xin trình lên Chúa mọi nhu cầu của con.  Nhân danh Chúa Giê-xu.  A-men.

Bài trướcBài 10: Cầu Nguyện Theo Ý Chúa
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ 50 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Vạn Ninh (1963-2013)