Bài thứ 163: Đừng Dừng Lại, Đừng Bỏ Cuộc

1003

Đọc Rô-ma 8:28-30

Câu căn bản: Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài.  (Rô-ma 8:28).

 

Suy niệm:  Có lúc bạn đã muốn bỏ cuộc phải không?  đã muốn buông ra, từ bỏ tất cả vì dường như không có gì xảy ra như bạn mong muốn phải không?

 

Từ ngày quyết định theo Chúa Giê-xu, sứ đồ Phao-lô, tác giả câu Kinh Thánh trên đã không ngừng trải nghiệm biết bao nhiêu đổi thay.  Trước đó chính Chúa Giê-xu đã bảo: Ta lại sẽ cho người ấy biết phải chịu khổ vì danh Ta đến mực nào! (Công Vụ 9:16).

 

Sứ đồ Phao-lô đã đem cả cuộc đời phổ truyền Phúc Âm, ông chiến đấu cho đến cuối cùng, tin tưởng rằng không có người nào có thể chận đứng cuộc đời của ông.  Ông viết trong 2 Ti-mô-thê 4:7 rằng: Tôi đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng, đã hoàn tất cuộc chạy đua, đã giữ được đức tin.

 

Chắc bạn biết rằng khi bạn tiến bước trên hành trình thành công thì ma-quỷ tìm đủ cách ngăn chặn bạn. Nó chỉ muốn bạn bỏ cuộc, bỏ trận chiến, và còn khiến bạn nghĩ rằng mình là kẻ thua cuộc, không bao giờ đạt đến đích cả!

 

Có lẽ hôm nay bạn hơi nản chí, nghĩ rằng cuộc chiến mà mình đang tham gia quá nguy hiểm, và bạn nghĩ mình rất hữu lý.  Nhưng lời Chúa nhắc rằng: cuộc chiến ấy “Chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, nhưng bởi Thần Ta” Chúa Toàn năng phán như vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

 

Bạn đang trải qua những thử thách lớn trong đời sống, nhưng những thử thách ấy đưa bạn đến gần Chúa hơn và bạn nương cậy vào Chúa nhiều hơn.

 

Bạn không thể nào tiến bước mà không có Chúa, bạn cũng không thể nào chiến thắng mà không nhờ đến quyền năng của Chúa!  Bạn không thể nào tự nhấc mình lên cao mà không nhờ sức Chúa, vì Chúa là Đấng duy nhất ban cho bạn sức mạnh để tiếp tục hành trình và giúp bạn đạt tới những mục tiêu mà bạn đang theo đuổi.

 

Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.  (Ê-sai 40:31).

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con hết lòng tin cậy nơi Chúa và xin Chúa làm mới lại sức lực trong con để con có thể tiến bước cùng với Chúa.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 6/2013
Bài tiếp theoBồi Linh, Huấn Luyện Cho Ban Điều Hành Thanh Thiếu Niên Tại Tỉnh Quảng Nam