Bài thứ 146: Khôn Ngoan Từ Trên Cao

778

Đọc 1 Cô-rinh-tô 2:1-16; Gia-cơ 3:13-18

Cân căn bản: Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. (Gia-cơ 3:17).

 

 

Suy niệm: Khôn ngoan là một ân tứ đặc biệt của Thánh Linh ban cho.  Các yếu tính của khôn ngoan mà thánh Gia-cơ liệt kê ra là kinh nghiệm của người tin nhận Chúa.  Đây là sự trang bị để người tin Chúa có khả năng để hiểu được những huyền nhiệm trong bản chất của Chúa cũng như mục đích và kế hoạch của Ngài.  Thánh Linh ngự trong cuộc đời mỗi người để ban khôn ngoan, sáng suốt, biện phân.  Chúng ta không sống một mình đâu, nhưng có sự soi dẫn của Thánh Linh.  Đó là lý do chúng ta cần tràn đầy Thánh Linh để sống thành công trong đời này.

 

Đọc kỹ các tính chủ yếu của khôn ngoan từ trên cao trên đây, chúng ta thấy sau thanh sạch là một loạt cách đối xử nhân từ hiền lành cả.  Khôn ngoan bắt nguồn từ nhân từ thương xót của Chúa Toàn năng quả là đem phước hạnh đến cho mọi người quanh ta.

 

Người con của Chúa kinh nghiệm khôn ngoan từ trời nên rất cởi mở, tử tế, xứng đáng nhận lãnh những gì Chúa ban.

 

Hãy học khôn ngoan từ Chúa để nhận phước hạnh và chia sẻ mỗi ngày cho mọi người đang cần đến chúng ta.

 

 

Bài trướcChương Trình Huấn Luyện Về Tủ Thuốc Tại Tỉnh Cà Mau Và Bạc Liêu
Bài tiếp theoCộng Đồng Cơ Đốc