Bài thứ 145: Nếp Sống Cũ

626

 Đọc Cô-lô-se 2:16-23

Câu căn bản:  Nếu anh em đã chết với Chúa Cứu Thế, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian?  Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ: chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ?  Câu 20-21.

 

 

Suy niệm:  Chúa Giê-xu khi hoàn tất mọi đòi hỏi của Luật Chúa đã phế bỏ các quyền thống trị, các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng (câu 15).  Người tin Chúa được giải thoát khỏi những quyền lực của ma quỷ liên quan đến thức ăn và những lễ hội.  Những người muốn người tin Chúa phải tuân thủ các lệ luật cũ là sai lạc vì các điểm sau đây:

 

1.       Luật giữ ngày Sa-bát chỉ được truyền trong Mười Điều Răn của Cựu Ước, không được nhắc lại trong Tân Ước.

2.       Sau khi Chúa Giê-xu phục sinh, Hội Thánh tụ họp thờ phượng Chúa vào ngày Chủ Nhật để kỉ niệm.

3.       Khúc Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay lên án những ai ra lệnh phải tuân giữ ngày Sa-bát.

4.       Các luật lệ trong Cựu Ước, kể cả luật giữ ngày Sa-bát chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Chúa Cứu Thế Giê-xu  (câu 17).

 

Bài trướcHuấn Luyện Giáo Viên Thánh Kinh Hè 2014 Tại Bình Thuận.
Bài tiếp theoHội Thánh Thủ Đức Với Công Tác Xã Hội Tại Địa Phương