Bài làm chứng: Chúa Ban Cho Tôi Mùa Xuân

2133

 

CHƯƠNG TRÌNH ƠN CHÚA DIỆU KỲ

Bài làm chứng: CHÚA BAN CHO TÔI MÙA XUÂN

Của chị Võ Thị Loan, tín hữu HTTL Sara, Bình Thuận

Phát thanh viên: Lâm Thư Bích

“Cảm ơn Chúa, Ngài cho tôi còn sống để thuật lại công việc mà Đức Chúa Trời đã làm cho bản thân và gia đình tôi. Chúa đã đem chúng tôi ra khỏi xiềng xích của tội lỗi, Ngài chữa lành bệnh tật cho tôi, Ngài cũng cung ứng những nhu cầu cuộc sống cho gia đình tôi. Thật Ngài đã ban cho tôi mùa Xuân trọn vẹn. Tôi không đủ tiếng, đủ lời để cảm tạ Chúa. Tôi chỉ biết cúi đầu để thờ phượng Ngài và hứa nguyện dâng cả cuộc đời của chúng tôi để hầu việc Chúa.”

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, bài làm chứng cho chương trình, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org