Bài hát: RAO GIẢNG TIN LÀNH

1711

Bài hát: Rao Giảng Tin Lành
Nhạc và lời: MS Phạm Văn Tính

Bài trướcTư vấn Cơ Đốc: Chương 5 – TƯ VẤN VÀ NHỮNG KHỦNG HOẢNG (tiếp)
Bài tiếp theoĐà Nẵng: Hiệp Nguyện Tháng 3/2024