Bài 357: Chuẩn Bị Để Tiếp Đón Chúa

892

 

 

Hãy dọn đường cho Chúa, ban bằng các nẻo Ngài…..Và mọi loài xác thịt sẽ thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. 

Lu-ca 3:4, 6.

 


    Muốn đón tiếp Chúa, mọi người chắc phải chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Ông Giăng, người làm báp tem là sứ giả mở đường cho Chúa khi Ngài vào trần gian này, đã nói rằng: “Hãy ăn năn, vì vương quốc thiên đàng đã đến gần!” (Ma-thi-ơ 3:2). Những người nghe lời Giăng và chuẩn bị đời sống, đã nhận ra Chúa Giê-xu khi Ngài xuất hiện, và một số người đã bỏ tất cả mà theo Chúa. Đó là những môn đệ đầu tiên của Chúa.

    Lời dạy của Chúa cho việc chuẩn bị đón Chúa rất đặc biệt: Hãy ăn năn! Ăn năn quan hệ đến thay đổi trí óc, tâm hồn, ý chí và cách đối xử với Chúa. Ngài là Chúa, vì vậy cuộc đời của bạn phải chuẩn bị để đón Chúa. Những gì kém hơn đều không đủ. Một số người đã không chuẩn bị theo Chúa và đã mất cơ hội (Lu-ca 9:57-62). Các lĩnh tụ tôn giáo thời Chúa Giê-xu phần lớn đã không chuẩn bị đón tiếp Ngài. Họ biết Đấng Mê-si-a sẽ đến. Họ còn biết cả nơi Ngài sẽ sinh ra nữa (Ma-thi-ơ 2:4-6). Tuy nhiên khi nghe tin Chúa Cứu Thế đã giáng sinh, họ không có một ý định nào đi gặp Ngài, mà cứ quanh quẩn mãi với những lễ nghi tôn giáo.

    Nếu bạn không chuẩn bị, bạn cũng vậy, sẽ mất dịp tiện kinh nghiệm Chúa Giê-xu. Bạn có thể đi nhà thờ, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện, nhưng vẫn không gặp được Chúa, vì chưa chuẩn bị. Trong khi những người khác gặp gỡ Chúa khi thờ phượng, lòng bạn vẫn thấy dửng dưng! Khi người khác nghe lời Chúa giảng truyền và xúc động, bạn vẫn thấy tâm hồn mình khép chặt. Hoạt động tôn giáo không bao giờ có thể thay thế cho tấm lòng trong trắng trước mặt Chúa. Sự trong trắng đó chỉ có thể đến từ ăn năn mà thôi. Xin hãy chuẩn bị tâm hồn để đón mời Chúa bằng cách ăn năn tội và xin Chúa tha thứ trước khi kinh nghiệm sự giáng sinh của Chúa trong tâm hồn mình.

Bài trướcCầu Nguyện Và Cổ Động Tài Chánh Nhân Ngày Viện Thánh Kinh Thần Học 08.01.2012.
Bài tiếp theoBài 358: Khôn Ngoan Kiểm Nghiệm Tâm Linh