Bài 172: Khi Chúa nói không!

813

 

 

Vua (Hê-rốt) dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng. Khi thấy điều đó vừa lòng người Do-thái, vua cũng sai bắt Phi-e-rơ nữa.

Công Vụ 12:2-3

 

 

   Bạn có thể chấp nhận ý Chúa khi câu trả lời của Ngài là không hay không? Nếu bạn cầu nguyện trong ý Chúa, thì Ngài luôn luôn trả lời (Giê-rê-mi 33:3). Tuy nhiên, đôi khi câu trả lời của Chúa lại là không! Nghĩa là không được, không thuận, không cho v.v. Thì bạn nghĩ thế nào?

 

   Vua Hê-rốt lúc ấy bắt Phi-e-rơ và chuẩn bị ngày hành quyết. Trong đêm đó, khi Hội Thánh cầu nguyện thì Chúa trả lời, Phi-e-rơ được thiên sứ giải cứu và khỏi bị hành hình. Đêm hôm ấy Chúa đã trả lời cho con dân Chúa và thi hành phép lạ giải cứu Phi-e-rơ. Nhưng trước đó không lâu Gia-cơ cũng bị vua Hê-rốt bắt và Gia-cơ bị hành quyết. Chắc chắn Hội Thánh phải cầu nguyện cho Gia-cơ chứ, nhưng câu trả lời của Chúa khi ấy là không, và Gia-cơ đã bị chém đầu.

 

   Theo bạn thì có phải Chúa thương Phi-e-rơ hơn Gia-cơ không? Dĩ nhiên là không! Gia-cơ là một trong ba môn đồ thân tín nhất của Chúa mà. Tuy nhiên Chúa để cho Gia-cơ bị giết và tiếp tục dùng Phi-e-rơ mãi về sau. Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem lúc ấy không cay đắng và bất mãn Chúa. Họ chấp nhận cách trả lời của Chúa và họ tin vào tình thương và sự khôn ngoan của Chúa.

 

   Có nhiều khi Chúa muốn chúng ta bền bỉ cầu nguyện cho đến khi Chúa hoàn tất công việc Ngài đang làm trong chúng ta (Lu-ca 11:5-8; 18:1-6 xin vui lòng mở các câu này và đọc). Tuy nhiên, khi câu trả lời của Chúa là không, thì tiếp tục cầu nguyện cho Chúa thuận là vô ích. Có người không chịu câu trả lời là không và nghĩ rằng nếu cầu nguyện cho thật lâu và thật nhiệt tình là Chúa nhậm lời. Dĩ nhiên là khi Chúa đã phủ nhận mà ta cố kêu nài là làm phiền Chúa.

 

   Thật ra mục đích của cầu nguyện không phải là xin Chúa làm theo ý mình, nhưng là điều chỉnh ý mình cho hợp ý Chúa. Chúng ta phải học tin cậy Chúa để dù rằng Chúa phủ nhận, nói không, chúng ta vẫn chấp nhận ý Chúa là tốt nhất.

 

Bài trướcChương trình Bồi Linh và Hội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Long An.
Bài tiếp theoBài 173: Mùa Đói Tâm Linh