Bài 168: Thánh Linh Làm Chứng

1240

 

 

   Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời, vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài, thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.

Rô-ma 8:16-17.

 

 

   Không có cách nào cho chúng ta mường tượng ra những gì thuộc về chúng ta khi được tái sinh, cũng như làm sao chúng ta có thể nghĩ được thiên đàng sẽ như thế nào? Riêng việc chúng ta trở thành người cùng thừa kế với Chúa Giê-xu cũng là điều mà không ai suy diễn được. Nhưng Thánh Linh làm chứng cho tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Chính Thánh Linh cũng sẽ cho chúng ta hiểu được những huyền nhiệm về Chúa mà đời sống giới hạn của chúng ta không sao hiểu nối.

 

   Có lẽ bạn không có tình yêu của người cha. Vai trò của Thánh Linh là dạy bạn đáp ứng đối với Chúa Cha là Đấng yêu thương bạn bằng thứ tình thương hoàn toàn thế gian không có, và bạn thực sự là con của Cha trên trời.

 

   Có lẽ bạn lớn lên trong nghèo khổ? Thánh Linh sẽ cho bạn thấy những kho báu dành cho bạn là con Vua Trời.

 

   Thánh Linh chính là giáo sư dẫn dắt mỗi người tin Chúa vào chân lý và hiểu biết về Chúa, cũng như thêm sức cho mỗi chúng ta tuân hành ý chỉ của Chúa. Thánh Linh đưa ta vào những lời hứa trong Kinh Thánh và dạy ta nhận những lời hứa ấy cho mình. Hãy để Thánh Linh làm chủ đời sống, bạn sẽ thấy việc tin Chúa của mình hoàn toàn thay đổi và mắt tâm linh sẽ thấy những giá trị muôn đời.

 

Bài trướcHội Đồng Bầu Cử Ban Đại Diện Tin Lành Tỉnh Bình Định (2011-2013).
Bài tiếp theoThánh Kinh Mùa Hè Năm 2011 Tại HTTL Tân Hiệp – Kiên Giang.