Bài 139: Giá Phải Trả Cho Người Khác

1275

 

 

Đứng gần thập tự giá của Đức Chúa Giê-xu có mẹ Ngài, chị của mẹ Ngài, với Ma-ri vợ Cơ-lê-ô-pa và Ma-ri Ma-đơ-len.

Giăng 19:25.

 

 

   Không có thập tự giá thì cũng không có Cơ-đốc-giáo, và bạn không thể nào trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu mà không vác thập giá của mình.  Thập tự giá là sự đau thuơng, mãi mãi thay đổi cuộc đời ta.  Nhưng đôi khi giá phải trả đắt không phải là cho ta mà cho người mà mình yêu mến.  Bạn có thể chuẩn bị để vâng theo lời Chúa dạy, mặc dù là mệnh lệnh nào, vì bạn đã bước đi với Chúa và biết con đường của Chúa là đúng nhất.  Tuy nhiên có những người sống gần bạn, nhưng chưa có quan hệ với Chúa Giê-xu như vậy và có thể chưa nghe được tiếng nói của Chúa rõ ràng.

 

   Chúa Giê-xu hiểu ý của Chúa Cha là lên thập giá. Thập giá lúc đó là cái chết đau thương của Chúa Giê-xu, và cái chết đó cũng gây đau đớn cho những người sống cạnh Ngài.  Vì thập tự giá, mẹ Chúa đau đớn nhìn con mình bị sỉ nhục, hành hạ và giết chết trước công chúng. Người dì ruột của Chúa và những bạn thân của Ngài cũng phải chứng kiến cái chết thảm thương.  Các môn đồ của Chúa tan tác trong kinh hoàng và bối rối vì đó là đêm dài nhất, đen tối nhất trong đời của họ.  Vì sự vâng lời của Chúa Giê-xu, mà mỗi môn đồ của Chúa cũng phải vác thập tự giá.

 

   Vâng lời Chúa dạy sẽ ảnh hưởng đến những người khác (Lu-ca 14:26).  Xin đừng thoái thác vâng theo những gì mà bạn biết Chúa đòi hỏi mình, vì sợ rằng làm như thế gia đình mình phải trả quá lớn.  Cũng cẩn thận kẻo bạn có thể ngăn cản những người thân vác thập tự mà Chúa dành cho họ nữa, nhất là đừng bao giờ bất tuân lệnh Chúa để cho người thân khỏi phải đau khổ, vì giá phải trả cho sự không vâng lời Chúa luôn luôn đắt hơn nhiều.  Bạn nên nhìn lên Chúa là khuôn mẫu của mình, để học biết giá những người thân của Chúa phải trả khi Ngài vâng theo ý chỉ của Cha.

 

Bài trướcChương Trình Hiệp Nguyện Quý 2/2011 Của Hội Thánh hai Tỉnh Cà Mau & Bạc Liêu.
Bài tiếp theoThông Báo V/v: Tà Thuyết Định Ngày Chúa Tái Lâm.