Bài 138: Giảng Dạy Với Thẩm Quyền

1134

 

 

Mọi người đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.

Mác 1:22.

 

 

   Chúa Giê-xu lúc ấy không phải là người đầu tiên dạy Kinh Thánh cho một nhóm môn đồ.  Người đương thời từng được nghe các thầy khác dạy Kinh Thánh.  Điều khiến Chúa Giê-xu khác với mọi người là Ngài dạy với thẩm quyền.  Đối với nhiều thầy thông giáo (thầy dạy Kinh Luật), thì Kinh Thánh chỉ là  những tuyển tập suy luận thần học vô nghĩa, khô khan, nhưng Chúa Giê-xu dạy Kinh Thánh như lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ông Giăng, người làm báp tem, nói về Chúa Giê-xu rằng: “Nếu không phải từ trời ban cho, thì không ai có thể nhận được điều gì.” (Giăng 3:27).  Khi các lãnh đạo tôn giáo thời đó tìm hiểu Kinh Thánh, họ trở ra tay trắng.  Nhưng khi Chúa Giê-xu dùng chính quyển Kinh Thánh đó, Chúa Cha ban cho Ngài đầy đủ khôn ngoan và thẩm quyền để đọc và dạy.

 

   Ta nên nhớ rằng có một sự khác nhau cơ bản giữa việc thực hành lễ nghi tôn giáo và chia sẻ trực tiếp từ lời Chúa.  Có sự khác biết giữa lý luận của đời và lời dạy xuất phát từ Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời.  Người ta có thể dạy một bài học từ Kinh Thánh, nhưng không phải từ Chúa!  Đúng như thế, Các thầy dạy Kinh Luật dạy như vậy thường xuyên, nhưng để lại cho thính giả một tình trạng tâm linh nghèo đói.  Trên thực tế, ngày nay cũng có những người hướng huấn kẻ khác theo các lý luận xem dường như khá thích hợp và hữu lý, nhưng lại ngược với Lời Chúa.

 

   Khi nào bạn dạy, hay hướng huấn, hoặc là chia sẻ, nên cẩn thận sử dụng những lời thật sự từ Chúa chứ không phải chỉ là những ý nghĩ của mình, nếu không, bạn có thể trở thành một tiên tri giả ( Phục Truyền 18:20-22).  Một điều khác ta cần biết là: Chúa hứa rằng mọi lời Chúa phán dạy đều có tác dụng (Ê-sai 55:10-11 xin mở ra và đọc).  Khi bạn chia sẻ một lời phát xuất từ Chúa, thì bạn sẽ làm với tin tưởng mãnh liệt.

 

Bài trướcBài 137: Trung Tín Trong Việc Bất Khả Năng
Bài tiếp theoBồi Linh Tại HTTL Chi Hội An Phú – Cần Thơ Nhân Ngày Hiếu kính Cha Mẹ.