Bài 11: Gieo Trồng Công Chính

428

 

 

    Kẻ dữ ăn được công giá hư giả; song ai gieo điều công chính hưởng phần thưởng chắc chắn. 

Châm Ngôn 11 :18

 

 

 

    Có nhiều cách đầu tư đời sống chúng ta nhưng không lĩnh vực nào đem lại phần thưởng quý giá hơn là theo đuổi con đường công chính thánh thiện. Mỗi khu vực của cuộc đời chúng ta phải phản ánh đức thánh khiết của Chúa mà chúng ta đã sở hữu khi được Chúa cứu, đó là: con của Chúa tư tưởng chúng ta phải gạn lọc để không bao giờ suy nghĩ về những gì không thích hợp; hành động của chúng ta phải sao cho chứng tỏ rằng cuộc đời chúng ta đang phục vụ Chúa Thánh; lòng trung thực của chúng ta sao cho qua mọi cuộc giao tiếp đều vượt trên mức bị phê bình chỉ trích.

 

    Có bao giờ bạn coi việc theo đuổi đức công chính thánh thiện là thường không? Công chính thánh thiện là điều bạn phải nhờ Thánh Linh thực hiện trong cuộc đời bạn. Bạn có để cho những tư tưởng xấu xa và tội ác mọc lên và gia tăng trong tâm trí hay là gieo trồng những ý nghĩ thánh khiết? Bạn có cho phép tham dục gia tăng mà không kiềm chế trong đời bạn chăng? Những thứ như hiểm độc, cay đắng, ganh tỵ hay không tha thứ có còn mọc xanh tốt trong đời bạn không? Chúa Giê-xu từng dạy rằng: Nhưng trước hết hãy tìm đến Chúa và đức công chính của Ngài, mọi việc khác sẽ theo đó mà nối theo  (Ma-thi-ơ 6 :33).

 

    Gieo trồng công chính thánh thiện đem lại phần thưởng quý giá vô cùng.

 

    Sứ đồ Phi-e-rơ dạy: Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình (1 Phi-e-rơ 1 :15). Làm thế nào có thể đặt công chính thánh thiện vào tâm trí để tâm trí được thánh khiết? Làm thế nào vun xới công chính thánh thiện trong mọi cuộc giao tiếp để chứng tỏ là ta trung thực? Bạn có lưu tâm về các hoạt động của mình sao cho cuộc đời bạn vượt trên mức phê bình chỉ trích không? Nếu bạn muốn gặt hái công chính thánh thiện trong đời mình trong ngày mai, thì bạn phải gieo trồng công chính thánh thiện hôm nay.