Bà Rịa – Vũng Tàu: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Quý II Năm 2020

938

HTTLVN.ORG – Trong những ngày hè oi bức, ao ước được cơn mưa tưới mát, sáng ngày 19/6/2020, Chúa đã đổ cơn mưa phước lành cả thuộc thể lẫn thuộc linh qua chương trình hiệp nguyện Giáo phẩm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Kim Long thuộc huyện Châu Đức.

Nhà thờ Tin Lành Kim Long, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Mục sư Huỳnh Tấn Đức, Quản nhiệm Hội Thánh Kim Long chào mừng

Mục sư Võ Thành Phê – Ủy viên Mục vụ đã về thăm và giảng Lời Chúa để nhắc nhở Ban Hiệp nguyện. Sứ điệp với chủ đề “Ham Hố Đời Này” nương trên nền tảng II Ti-mô-thê 4:10.

Sau nhiều năm thiếu người hầu việc Chúa thì năm nay, Tổng Liên Hội đã bổ 4 đầy tớ Chúa về hầu việc Chúa với các Hội Thánh trong tỉnh.

Từ trái sang: (1) TĐ Nguyễn Văn Lâm – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Xuyên Mộc – Đặc trách Hội Nhánh Bầu Lâm. (2) MSNC Nguyễn Phục Hưng – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Suối Nghệ – Đặc trách Hội Nhánh Phước Tỉnh. (3) TĐ Hà Vương Quốc – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Xuyên Mộc – Đặc trách Điểm Nhóm Hòa Hội. (4) TĐ Đào Tấn Chinh – Phụ tá Quản nhiệm Chi Hội Bà Rịa – Đặc trách Điểm Nhóm Phước Hưng. Xin quý tôi con Chúa thêm lời cầu nguyện để các đầy tớ Chúa và gia đình sớm ổn định cuộc sống và được ơn để hầu việc Chúa.

Ban Hiệp nguyện đã hiệp lòng cầu thay cho một số vấn đề sau:

  1. Khóa Thánh Kinh Căn Bản 2020 của tỉnh được tổ chức từ ngày 19/7/2020 đến ngày 31/7/2020 tại nhà thờ Tin Lành Vũng Tàu;
  2. Hội Thánh Hòa Hiệp: cầu nguyện cho tinh thần hiệp một và sốt sắng rao truyền Tin Lành của Hội Thánh, xin Chúa cho thủ tục được nhà nước công nhận Chi Hội sớm hoàn tất;
  3. Hội Thánh Đá Bạc: cầu nguyện cho Hội Thánh luôn giữ sự hiệp một và thủ tục được nhà nước công nhận Chi Hội sớm hoàn tất;
  4. Hội Thánh Tân Thành: cầu nguyện cho Điểm Nhóm Long Sơn sớm có đầy tớ Chúa về Đặc trách, xin Chúa tiếp trợ cho Điểm Nhóm Côn Đảo để có thể xây cất cơ sở;
  5. Hội Thánh Dương Phong: cầu nguyện để Tổng Liên Hội công nhận lên Chi Hội, chương trình học Thánh Kinh Hè vào tháng 7/2020;
  6. Hội Thánh Hắc Dịch: cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho Mục sư Nguyễn Hữu Mỹ đang bị vôi hóa đĩa đệm thắt lưng, cho Ban Chấp sự có nhiều thì giờ đểu hầu việc Chúa.

Chương trình Hiệp nguyện được kết thúc lúc 12 giờ 50 phút sau lời cầu nguyện của Mục sư Lê Văn Tường. Mọi người ra về trong sự vui mừng và lòng tạ ơn Chúa.

TTV. MS Nguyễn Hoàng Tiến Dũng