Ảnh Hưởng Cha Mẹ Trên Con Cái – 12/1/2024

6146

 

 

II Sử Ký 24:1-4

“Khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi, và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chỗi dậy” (Phục Truyền 6:7).

Câu hỏi suy ngẫm: Tiểu sử dòng tộc của Vua Giô-ách như thế nào? Nhờ đâu mà Vua Giô-ách không bị ảnh hưởng bởi gương xấu của thế hệ ông cha? Bạn có ảnh hưởng ra sao trên đời sống của con cháu trong gia đình?

Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết đôi điều về tiểu sử và lời đánh giá của Chúa về sự cai trị của Vua Giô-ách, đồng thời cũng nói đến Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa, người đã bí mật nuôi dưỡng cậu bé Giô-ách trong sáu năm trời và cũng là người đã dạy dỗ ông đi theo đường lối của Chúa (II Các Vua 12:2). Điều đó cho thấy ảnh hưởng rất lớn của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa trên đời sống của Vua Giô-ách.

Kinh Thánh cho chúng ta biết về dòng tộc của Vua Giô-ách. Vua có cha là vị vua gian ác A-cha-xia, “đi theo con đường của nhà A-háp, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (II Các Vua 8:27). Bà nội của Vua Giô-ách là nữ hoàng A-tha-li, con gái Vua A-háp và Hoàng hậu Giê-sa-bên cực kỳ gian ác, chính họ đã gây ảnh hưởng xấu rất lớn trên đời sống của bà. Sau khi Vua A-cha-xia là con trai của bà A-tha-li qua đời, bà đã “chỗi dậy diệt cả dòng giống Vua Giu-đa” (II Sử Ký 22:10) nhưng nhờ sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với lời hứa duy trì dòng dõi của Vua Đa-vít mà cậu bé Giô-ách đã được vợ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa cứu sống và bí mật nuôi dạy sáu năm trong Đền thờ Đức Chúa Trời. Nhờ có sự dạy dỗ của Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa nên Vua Giô-ách được thoát ra khỏi đường lối giáo dục tồi tệ của thế hệ ông cha. Khi lên ngôi cai trị, Vua “làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va trọn đời Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa” (câu 2).

Bên cạnh việc dạy dỗ Vua Giô-ách, Thầy Tế lễ Giê-hô-gia-đa còn thể hiện vai trò của một người cha thuộc linh qua việc cưới vợ cho vua. Đây là việc làm cần thiết để khôi phục dòng dõi Vua Đa-vít. Và Chúa đã ban phước cho Vua Giô-ách có được những con trai và con gái. Sau việc đó vua đi đến quyết định “tu bổ đền của Đức Giê-hô-va” (câu 4).

Ở đây chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng lớn lao của đời sống và sự dạy dỗ của các bậc phụ huynh đối với con cháu mình trong gia đình. Để dạy dỗ con cháu đi theo đường lối Chúa, trước hết, cha mẹ phải là người kính sợ Chúa, sống theo Lời Chúa dạy và phải thấy được trách nhiệm của mình với thế hệ tiếp nối. Cha mẹ phải thể hiện tình yêu thương trong gia đình, phải có đời sống gương mẫu và phải quan tâm dạy dỗ con cháu mình bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa để thế hệ tiếp nối cũng sẽ là những người “làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va” và được nhận lãnh những ơn phước Chúa ban.

Bạn có quan tâm sống gương mẫu và dạy dỗ con cháu đi theo đường lối Chúa không?

Lạy Chúa, xin cho con sống gương mẫu và làm trọn trách nhiệm đối với những thế hệ tiếp nối Chúa giao cho con chăm sóc, dạy dỗ, để con vui mừng vì thấy được những việc làm tốt lành của con cháu trước mặt Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 12

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcKlei Amĭ Ama Bi Hmăi Kơ Phung Anak – 12/1/2024
Bài tiếp theoBài hát: CHÀO ĐÓN XUÂN VỀ