1200 Học Viên Tham Dự Lớp Huấn Luyện Chấp Sự Tỉnh Gia Lai 2019    

907

HTTLVN.ORG – Uỷ ban Cơ Đốc Giáo dục Tổng Liên Hội kết hợp với Ban Đại diện tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình huấn luyện Chấp sự trong hai ngày 17-18/10/2019 tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Thành phần tham dự đa số là Chấp sự người Jrai, có một số ít người Kinh, Hmông, Dao, Sán Chỉ.

Mục sư Rmah Sool, Trưởng Ban Tổ chức thông báo và phổ biến nội quy lớp học

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên TLH đến dạy cho lớp huấn luyện Chấp sự trong hai ngày về Giáo nghi của Tổng Liên Hội vừa được hiệu đính và ban hành. Mục sư diễn giả trước hết giảng bồi linh cho lớp học với đề tài “Hội Thánh, Chúa và Tôi”, nương trên câu gốc trong I Phi-e-rơ 4:10 “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời.”

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên TLH

Dù trời mưa, đường sá xa xôi, nhưng các Chấp sự, Truyền đạo Tình nguyện và các đầy tớ Chúa rất sốt sắng đến học. Số người đến dự lên đến khoảng 1200.

Bên cạnh lớp huấn luyện Chấp sự, lớp bồi dưỡng thần học của Viện Thánh Kinh Thần Học cũng đang diễn ra tại cơ sở Cơ Đốc Giáo dục của Hội Thánh Plei Breng, số học viên hiện có là 123 người. Tuần này giáo viên của chính quyền đến dạy cho lớp học môn Lịch Sử Việt Nam.

TTV. MS Phạm Văn Phúc