Thứ Sáu 01/03/2024
Trang chủ Vĩnh Long – Trà Vinh: Hội Đồng Bồi Linh, Thông Công 4. Ban hát HT Vĩnh Long, Thành Trung, Trà Cú, Bình Minh tôn vinh Chúa

4. Ban hát HT Vĩnh Long, Thành Trung, Trà Cú, Bình Minh tôn vinh Chúa

3. MS Mã Phúc Hiệp, chủ tịch hội đồng giáo phẩm rao giảng lời Chúa
5. Ban hát HT Song Phú, Trà Ôn, Phú Quới tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT