Chủ Nhật 03/03/2024

2. Quang cảnh hội đồng

1. MS Nguyễn Văn Soi có lời chào mừng hội đồng
3. MS Mã Phúc Hiệp, chủ tịch hội đồng giáo phẩm rao giảng lời Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT