Thơ: Thánh Linh Chúa

404

Thánh Linh của Chúa buổi ban đầu
Dựng nên thế giới đẹp làm sao
Sông núi biển trời ôi thăm thẳm
Cỏ cây hoa lá đủ sắc màu.

Thánh Linh của Chúa trái cùng bông
Biến đổi tạo nên những tấm lòng
Sắt son luôn cậy nhờ nơi Chúa
Vượt qua nguy hiểm lúc bão giông.

Thánh Linh của Chúa ở mọi nơi
Gần gũi cảm thông kẻ kêu mời
Ngày đêm thống thiết vì tội lỗi
Nô lệ nhọc nhằn hoá thảnh thơi.

Thánh Linh của Chúa lớn vô cùng
Ngự trị vận hành đến tận chung
Vũ trụ trường tồn qua năm tháng
Quyền năng siêu việt quá lạ lùng.

Thánh Linh của Chúa giữ mọi lòng
Tránh khỏi tham dục, khỏi ngóng trông
Thế gian, xác thịt, cùng ma quỷ
Là thứ rẻ tiền, thứ long đong.

Bông trái Thánh Linh sẽ vận hành
Nhắc nhở con người bớt đua tranh
Vật chất trần gian này cõi tạm
Thiên đàng vinh hiển Chúa sẵn dành.

Bông trái Thánh Linh ở trong ai
Quyết tâm bền chí hầu việc Ngài
Chúa khen, “được lắm con yêu dấu…”
Ngày về vui hưởng nước Thiên đài.

                                    Tân Phan