Thơ: CHÚA THĂNG THIÊN

1425

Xin đọc trước phân đoạn Kinh Thánh Công-vụ. 1:1-14. MST

Bốn mươi ngày, kể từ khi sống lại,
Chúa Phục Sinh hiện ra với môn đồ,
Xác minh Ngài đã bẻ xích tội ô,
Xiềng sự chết, không giữ cầm Ngài được.

“Ngài từng phán, Ta phải cần đi trước,
Việc Ta đi mang hạnh phước cho con.
Ban Thánh Linh, Đấng giảng giải nguồn cơn,
Giúp con hiểu mọi Lời Ta truyền dạy.”  (1)

Lạy Cứu Chúa, nếu Ngài khuyên như vậy,
Phải chăng đây, kỳ lập Ít-ra-ên?
“Đừng bận tâm, không là việc ngươi nên,
Ngày giờ đến, Cha toàn quyền quyết định.

Phần các con, giữ tâm hồn an tịnh.
Hãy nguyện cầu, chờ đợi tại phòng cao,
Nhận Thánh Linh, quyền năng Chúa tuôn trào
Làm nhân chứng cho Ta, cùng khắp chốn.”

Vừa phán xong, một đám mây nghênh đón,
Ngài cất lên, mọi cặp mắt dõi trông,
“Hỡi các ngươi, đừng đứng ngóng, nhọc công,
Ngài trở lại như cách lên trời vậy!”

Họ vâng lời, trở về thành ngày ấy,
Lên phòng cao, hiệp tâm ý nguyện cầu,
Bất kể ai, đều quý trọng như nhau,
Cùng chờ đợi nhận điều Cha ban hứa. (2)

Tín nhân hỡi, hãy hạ mình nương tựa,
Thánh Linh Ngài với quyền bính vô song,
Để trở nên nhân chứng Chúa, hết lòng,
Ơn cứu rỗi cho tội nhân hư mất.

Nầy người hỡi, Jesus là Bạn Thật,
Sẵn xẻ chia mọi nặng gánh cuộc đời, (3)
Trao cho Ngài, Bạn sẽ được thảnh thơi,
Sống sung mãn trong tay Ngài dìu dắt.

 

Lê Huyền Thơ Anh

Kỷ niệm 49 Năm Ngày rời Quê hương

 

1 Giăng 16:13
2 Công-vụ. 11-14
3 Ma-thi-ơ 11:28-30

Bài trướcHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Khánh Hòa Tháng 5/2024
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Giáo Phẩm Tỉnh Long An