Tẩy Sạch Lương Tâm – 14/8/2023

7414

 

 

Hê-bơ-rơ 9:1-14

“…huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống…!” (câu 14).

Câu hỏi suy ngẫm: Vấn đề của hệ thống thờ phượng cũ là gì? Đấng Christ đến đã tạo ra sự khác biệt như thế nào? Làm sao để lương tâm chúng ta được tẩy sạch?

Đối với người Do Thái, Đền Tạm với các nghi thức thờ phượng có thể mở đường cho họ ra mắt Đức Chúa Trời thông qua đại diện là những thầy tế lễ. Nhưng đến gần Chúa nhất cũng chỉ có Thầy Tế lễ Thượng phẩm vào dịp Đại lễ Chuộc tội mỗi năm một lần, khi ông mang theo huyết sinh tế vào Nơi Chí Thánh. Theo luật pháp, huyết đó có thể thanh tẩy được những ô uế bề ngoài của người thờ phượng để ra mắt Đức Chúa Trời thánh khiết mà không bị chết. Nhưng xét về bề trong thì lương tâm người thờ phượng vẫn không được vẹn lành (câu 9).

Tin mừng đã đến, một trật tự mới đã được thiết lập, đó là Đấng Christ đã đến, thực hiện vai trò Thầy Tế lễ Thượng phẩm (câu 11). Ngài không cần đi vào Nơi Chí Thánh của Đền Tạm để gặp gỡ Đức Chúa Trời, nhưng trực tiếp vào trong sự hiện diện của Cha trên Thiên đàng. Ngài không dùng huyết con sinh tế, nhưng dùng chính huyết báu vô tội của mình để chuộc mọi sự vi phạm và tẩy sạch lương tâm của những người thờ phượng (câu 11-14). Nếu như huyết sinh tế nhắc cho người thờ phượng hiểu rằng vì tội lỗi của họ mà sinh mạng của con thú chịu thay án phạt cho họ phải bị cất đi nhưng tội họ vẫn còn đó, thì huyết Chúa Giê-xu không chỉ cất bỏ hình phạt mà còn có quyền năng tha tội, tẩy sạch lương tâm, biến đổi cuộc đời.

Các tín hữu Do Thái mới tin Chúa có xu hướng dựa vào các nghi lễ thờ phượng để lương tâm họ được nhẹ nhàng hơn nhưng thực tế thì ngược lại. Những sinh tế bị giết càng khiến lương tâm họ nặng nề hơn. Cũng vậy, ngày nay có những người cố gắng làm nhiều việc tốt để mong lương tâm thanh thản, có thể chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ. Thậm chí có người cố gắng làm nhiều công việc trong Hội Thánh, dâng hiến thật nhiều để mong được Chúa chấp nhận. Nhưng tất cả những điều đó đều không giải quyết được vấn đề. Chỉ có huyết Chiên Con vô tội mới “bôi sạch lòng”. Lương tâm của chúng ta chỉ được tẩy sạch qua mối liên hệ cá nhân với Cứu Chúa Giê-xu mà thôi. Vậy nên, những ai đang mệt mỏi vì cứ cố gắng tìm cách được Chúa chấp nhận, hãy nhớ rằng mọi cố gắng để lương tâm được thanh thản đều vô ích, chỉ cần đến với Chúa Giê-xu và yên nghỉ trong tình yêu thương đời đời của Ngài, gắn kết với Ngài để được tẩy sạch lương tâm và xứng đáng phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống.

Bạn đã kinh nghiệm lương tâm được tẩy sạch bởi ân sủng diệu kỳ của Chúa như thế nào?

Lạy Chúa là Đấng thánh khiết, con biết con yếu đuối, bất toàn và đầy tội lỗi. Cảm ơn Ngài vì huyết Chúa Giê-xu tẩy sạch mọi tội lỗi của con và làm mới lại trong con một lương tâm thanh sạch. Xin giúp con luôn biết ơn Chúa, hết lòng phục vụ Ngài cách xứng đáng.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 21:15-25

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcBi Doh Ai Tiê Kpă – 14/8/2023
Bài tiếp theoKiên Giang: Bồi Linh Và Hội Thảo Trung Tráng Niên