Tâm Khúc

915


Chẳng cuộc sống nào ý nghĩa hơn

Sớm tối chuyên tâm công việc Chúa

Chẳng hạnh phúc nào sánh niềm vui

Được Chúa tin dùng giao trọng trách.

 

 

Chúa giao việc chẳng chần chừ do dự,

Sẵn lòng vâng theo ý Chúa bảo ban

Đầy tớ hèn ngay, tín trung, tận tụy

Chúa mỉm cười vui thưởng phước ân thiêng.

 

 

Nhịp bước thời gian, thoi đưa qua vội vã

Cơ hội héo tàn, nuối tiếc muộn phiền ưu

Tận dụng thời gian cho những ngày vốn xấu

Chúa thêm năng quyền, năng lực, năng ân.

 

 

Lòng hớn hở thỏa vui hầu việc Chúa

Bởi yêu Ngài đâu quản nhọc gian lao

Lời Chúa sáng soi, Thánh Linh Ngài dẫn dắt

Chốn cao hơn, chân vui bước nhịp nhàng.

 

 

Lẽ sống, niềm tin – tìm đâu nơi trần thế?

Lẽ sống cuộc đời – duy trong Christ Giê-xu !

Dầu chông gai đường xa bao vạn lối

Chúa lai hồi, miền thánh quốc khương an.

                                                 


 

Lưu Ly

 

 

 

Bài trướcHội Thánh Tin Lành Vĩnh Phước Cảm Tạ 51 Năm Thành Lập Hội Thánh (1962-2013)
Bài tiếp theoBài thứ 256: Đội Trưởng Cọt-nây Tin Chúa