“Sống và Chết” – Bồi Linh Tráng Niên Tỉnh Hậu Giang 2021

638

HTTLVN.ORG – Trong hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh, dù có những hạn chế nhưng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Hậu Giang đã hiệp cùng các tôi tớ Chúa tổ chức chương trình bồi linh dành cho Tráng niên trong các Hội Thánh, và mở rộng cho toàn thể quý con dân Chúa để đáp ứng lòng khao khát học Lời Chúa và thông công với nhau.

Chương trình được thực hiện chính tại nhà thờ Tin Lành Đông Phú do ban Trang niên HT Đông phú đăng cai tổ chức và liên kết với toàn thể quý tôi tớ Chúa qua ứng dụng Zoom. Diễn giả của chương trình là Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN.

Dù chương trình chính thức bắt đầu lúc 19 giờ ngày 9/10; phòng Zoom đã được mở từ lúc 18 giờ để tạo điều kiện cho nhiều con dân Chúa được thông công với nhau và được gặp gỡ quý tôi tớ Chúa, cùng với Mục sư Hội Trưởng trong tinh thần vui vẻ, thỏa lòng. Thật tạ ơn Chúa, dù cho không gặp nhau “tay bắt mặt mừng” nhưng được trò chuyện, thăm hỏi, động viên cũng đem lại sự khích lệ rất lớn cho mỗi người tham dự.

Mục sư Nguyễn Tấn Lộ, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành Hậu Giang chào mừng

Mục sư Nhiệm chức Võ Văn Thương cầu nguyện dâng chương trình Bồi linh trong sự dẫn dắt, tể trị của Chúa.

Chấp sự hướng dẫn chương trình

Dù điều kiện hạn chế, nhưng Ban Tráng niên của Hội Thánh Đông phú cũng góp phần tôn vinh Chúa với một bài hợp ca làm khích lệ tinh thần ngợi khen, thờ phượng Chúa của các Hội Thánh.

Chương trình cũng được khích lệ rất nhiều bởi lời làm chứng của một gia đình tráng niên, cũng là Sinh viên thần học khóa 8: Phan Nguyễn Hoàng Phu về ơn Chúa và sự gìn giữ, chữa lành của Ngài trên gia đình và trên tất cả tôi tớ Chúa, các sinh viên Viện Thánh Kinh Thần Học. Chúa cho tôi con Ngài được sống để thuật lại ơn diệu kỳ của Chúa và tận tâm hầu việc Ngài.

Với chủ đề “Sống và Chết”, Mục sư Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 30:19, “Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả. Vậy, hãy chọn sự sống, hầu cho ngươi và dòng dõi ngươi được sống”. Sứ điệp hết sức sống động, phù hợp với thời điểm hiện tại khi nhiều tôi con Chúa đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn của dịch lệ độc hại, đói kém, mất việc, lòng lo lắng và bất an. Sứ điệp khích lệ toàn thể con dân Chúa rằng Chúa đặt trước mặt chúng ta ơn phước và rủa sả; Chúa cho chúng ta quyền tự do để chọn lựa, đồng thời Ngài cũng cho chúng ta biết kết cục của sự lựa chọn mà chúng ta chọn lấy con đường phước hạnh hay chấp nhận sự rủa sả là do sự lựa chọn của mỗi chúng ta. Mục sư nêu lên bí quyết để thoát khỏi sự rủa sả và nhận phước hạnh đời đời là giữ lòng kính mến Chúa; đi trong đường lối của Ngài để có sự khôn ngoan trong quyết định chọn lựa cho chính mình con đường sống hậu việc phục vụ Chúa.

Mục sư Hội trưởng rao giảng Lời Chúa

MsNc Thái Thiên Phúc cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa, xin Chúa ban phước cho toàn thể các Ban Tráng niên trong tỉnh Hậu Giang trong đời sống tâm linh, tận tâm hầu việc Chúa

Chương trình kết thúc sau phần chúc phước của Mục sư Hội Trưởng. Ai nấy rời khỏi phòng Zoom trong sự thỏa lòng, vui mừng nhưng cũng đầy luyến tiếc vì không có nhiều thời gian trong sự thông công với nhau như những lúc bình thường. Cùng hẹn gặp lại nhau trong những chương trình kế tiếp với sự mong ước “tay bắt mặt mừng” không còn bị giới hạn bởi dịch bệnh.

TTV. Ms Huỳnh Anh Tấn

Bài trướcThế Giới Mới Tuổi Thơ – Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Cho Thiếu Nhi Quý IV/2021
Bài tiếp theoDôk Dơ̆ng Kpă Amâodah Buôn Kkuh? – 12/10/2021