Quảng Trị: Bế Giảng Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khoá III Năm 3

453

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14 giờ ngày 09/8/2019 đã diễn ra Lễ Bế giảng khóa Thánh Kinh Căn Bản tỉnh Quảng Trị năm 2019. Chương trình được diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Khe Sanh.

Trong khóa học này các khóa sinh được học với các môn học:

  1. Cuộc Đời Chúa Cứu Thế Giê-xu 2 – Mục sư Nguyễn Văn Bảo
  2. Tăng Trưởng Tâm Linh – Mục sư Nguyễn Hữu Thượng Thanh
  3. Đền Tạm Và Những Nơi Thờ Phượng Chúa – Mục sư Nguyễn Văn Bảo
  4. Sự Mặc Khải – Mục sư Huỳnh Văn Vũ Hạ
  5. Lãnh Đạo và Tổ Chức Hội Thánh – Mục sư Lê Thiện Tuyến

MSNC Phan Nguyên Trường hướng dẫn chương trình Lễ Bế giảng; MSNC Châu Văn An cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa tể trị.

Ban hát các khóa sinh khu vực Hướng Hóa góp phần tôn vinh Chúa Thánh Ca 688 ”Dâng Chúa Đời Con” như một lời kết ước dâng Chúa cuộc đời của mình để Chúa sử dụng ích lợi cho công việc nhà Ngài.

MSNC Ai Thân giảng Lời Chúa đề tài Lo Việc Nhà Cha, dựa trên nền tảng Kinh Thánh Ma-thi-ơ 21:28-32, khích lệ các khóa sinh thấy được trách nhiệm của mình với công việc nhà Chúa và sẵn sàng đứng vào nơi sứt mẻ để cùng gây dựng và phát triển công việc nhà Chúa.

MSNC Nguyễn Hữu Khải thay cho Ban Tổ Chức tổng kết khóa học. Khóa học này có 03 khóa sinh tốt nghiệp, đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp khi hoàn tất 4 năm học. Còn lại 86 khóa sinh đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học và có 2 khóa sinh dự thính.

Ban Tổ Chức phát chứng chỉ tốt nghiệp TKCB

Ban Tổ Chức phát phần thưởng cho các khóa sinh đạt thứ hạng giỏi

Sau lời kêu gọi dâng mình của MS Nguyễn Văn Bảo – Nhân sự Đại diện, đã có 11 khóa sinh tiến lên đáp ứng lời kêu gọi dâng mình hầu việc Chúa sau khóa học. Mục sư cũng cầu nguyện đặc biệt cho các khóa sinh hứa nguyện cùng Chúa trước sự chứng kiến của Hội Thánh. 

Chương trình Lễ Bế giảng TKCB năm 2019 tỉnh Quảng Trị kết thúc lúc 16 giờ 30 cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Văn Bảo.    

TTV. MSNC Nguyễn Hữu Khải