Thứ Tư 19/06/2024
Trang chủ Quảng Ngãi: Lễ Cảm Tạ Điểm Nhóm Sa Huỳnh Chuyển Đến Cơ Sở Mới 003.Mục sư Võ Đình Quang - Quản nhiệm Hội Thánh có hoan nghênh chào mừng đến t - Sao chép

003.Mục sư Võ Đình Quang – Quản nhiệm Hội Thánh có hoan nghênh chào mừng đến t – Sao chép

001.Chấp sự Nguyễn Ngọc Thạch, đặc trách Điểm nhóm Sa Huỳnh hướng dẫn chưo – Sao chép
004.Ban hát Điểm Nhóm Sa Huỳnh dâng lời cảm tạ Chúa qua Thánh ca 652 _Vì Chúa Đem – Sao chép

BÀI VIẾT MỚI NHẤT