Phú Yên: Hiệp Nguyện Tháng 3/2024

3049

 

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 05/03/2024, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Phú Yên đã tổ chức chương trình Hiệp nguyện tại nhà thờ Tin Lành Buôn Zô, huyện Sông Hinh. Về tham dự có: Mục sư Phạm Sính, Mục vụ Tin Lành tỉnh Phú Yên; cùng với 70 đầy tớ Chúa là Quản nhiệm các Chi Hội, Đặc trách các Điểm Nhóm, Trưởng Điểm Nhóm, và Chấp sự trong tỉnh.


Nhà thờ Tin Lành Buôn Zô


Quang cảnh chương trình

Mục sư Trần Quốc Việt, Trưởng BĐDTL tỉnh, nương trên phân đoạn Kinh Thánh trong I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 để rao giảng sứ điệp “Chức Vụ Gương Mẫu”, kêu gọi tôi con Chúa: noi gương Sứ đồ Phao-lô như một người thầy gương mẫu, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật, dù phải bị chống đối, bắt bớ; phải lãnh đạo bằng tình yêu thương của Chúa như một người mẹ dịu hiền săn sóc chính con mình, và phải sống đạo như một người cha nhân từ và sống làm vinh hiển danh Chúa.


MS Trần Quốc Việt giảng Lời Chúa

Mục sư Phạm Sính kêu gọi các giáo phẩm dâng trọn thời gian để hầu việc Chúa và lo cho Hội Thánh, hầu cho Hội Thánh có sự tăng trưởng và phát triển. Muốn vậy thì Hội Thánh cũng phải có trách nhiệm cung lương lo cho giáo phẩm để họ có trọn thời gian hầu việc Chúa, vì vậy tín hữu cần có tinh thần dâng hiến rộng rãi cho công việc nhà Chúa.


MS Phạm Sính thông tin công tác mục vụ và có lời khích lệ

MS Lê Minh Kính dâng lời tạ ơn Chúa về công tác truyền giáo tại Phú Yên, kêu gọi tôi con Chúa làm chứng nhân cho Ngài qua cá nhân chứng đạo, truyền giảng Tin Lành mùa Thương khó – Phục sinh, chiếu phim Cuộc đời Chúa Giê-xu.

MS Võ Ngọc Sơn, Uỷ viên BĐDTL tỉnh, đã nêu ra các thông tin để cảm tạ Chúa và cầu thay. Đại diện Ban Phụ nữ cũng kêu gọi quý chị em phụ nữ các Hội Thánh tham gia đông đủ ngày Bồi linh Phụ nữ tỉnh 08/03/2024 tại cơ sở Tin Lành Tuy Hòa.

Đại diện Hội Thánh của các khu vực huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng nêu ra những ơn phước để cảm tạ Chúa và những vấn đề khó khăn cần cầu thay. Cảm tạ Chúa, trong tháng 02/2024, có tất cả 27 người tiếp nhận Chúa. Sau đó, Ban Hiệp nguyện hiệp chung cầu nguyện cho đất nước, cho công việc Chúa chung của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam và các vấn đề mà các Hội Thánh đã nêu ra:

Vấn đề chung:

Cầu nguyện cho Tổng Liên Hội, Hội đồng Giáo phẩm, các Ủy ban và Cơ quan của Giáo hội.
Ban ĐDTL tỉnh sẽ tổ chức các chương trình huấn luyện, công tác truyền giảng, bồi linh, thông công trong năm 2024, lớp Thánh Kinh Căn Bản ngắn hạn và dài hạn; công tác chứng đạo, việc chiếu phim Cuộc Đời Chúa Giê-xu của các Hội Thánh.


Hiệp chung cầu nguyện

Vấn đề của các Hội Thánh:

Hội Thánh Phú Đông và Hội Thánh Krông Pa: xin Chúa tiếp trợ tài chánh để xây dựng nhà thờ, dự chi xây dựng nhà nguyện Krông Pa là 900 triệu đồng trên diện tích 240m2.
Điểm Nhóm Nam Giang: xin Chúa cho có tài chánh để xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục; Chúa tiếp trợ cho gia đình thầy Vương Văn Tô, thầy đã vào Viện Thánh Kinh Thần Học để học năm cuối.
Hội Thánh Hòa Hiệp Trung: sớm trả xong tiền nợ xây dựng nhà thờ.
Hội Thánh Hòa Phú: xin Chúa tiếp trợ để xây dựng nhà Cơ Đốc Giáo Dục của Hội Thánh.
Điểm Nhóm Buôn Quen, Buôn Mùi, Buôn Đức: sớm được chính quyền công nhận.
Điểm Nhóm Buôn Chung: mua được lô đất nhưng còn thiếu nợ 250 triệu đồng, xin Chúa tiếp trợ.
Điểm Nhóm Buôn Kít: Hội Thánh sớm hoàn tất thủ tục chuyển đổi nơi nhóm.
HT Hòa Bình: Chúa cho thủ tục về giấy tờ đất được thuận lợi và sớm hoàn tất.
Hội Thánh Hòa An: xin Chúa cảm động trên các cấp chính quyền xem xét đơn đăng ký nhu cầu cấp đất tôn giáo.
Hội Thánh Sông Cầu: đang thi công trùng tu nhà thờ giai đoạn 2, xin Chúa cho có đủ tài chánh để công việc được hoàn thành.
Ngoài ra, một số Hội Thánh còn có nhiều khó khăn thiếu thốn về nơi nhóm lại, đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị, giếng khoan, một số con cái Chúa đau yếu đang nằm bệnh viện, những người gặp khó khăn thiếu thốn cũng được nêu ra để cầu thay.

Chương trình kết thúc lúc 12g cùng ngày sau lời chúc phước của Mục sư Phạm Sính.

 TTV. MS Lê Đức Thỏa

Bài trướcÍch Lợi Của Sự Kỷ Luật – 6/3/2024
Bài tiếp theoTp. HCM: Bồi Linh, Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 03/2024