Người Chủ Độ Lượng – 11/12/2019

1537

 

Ru-tơ 2:4-16

“Vả, này Bô-ô ở Bết-lê-hem đến, nói cùng các con gặt rằng: Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông” (câu 4).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Bô-ô đối đãi với các tôi tớ của ông như thế nào? Ông đã giúp đỡ cô Ru-tơ ra sao? Những điều đó cho thấy ông là một người như thế nào? Làm thế nào để chúng ta có thể sống rộng lượng và yêu thương?

Mở đầu chương hai của sách Ru-tơ, trước giả giới thiệu mối liên hệ giữa ông Bô-ô với bà Na-ô-mi, cho thấy việc cô Ru-tơ đến mót lúa trong ruộng của ông Bô-ô không phải là tình cờ, nhưng hoàn toàn nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời. Trái ngược với gia cảnh nghèo khó của nhà bà Na-ô-mi, là hình ảnh giàu có và quyền thế của nhà ông Bô-ô. Hai hình ảnh đối lập này như nhằm dự báo việc Chúa sẽ dùng ông Bô-ô để giúp đỡ bà Na-ô-mi và cô Ru-tơ. Điều này được minh chứng qua tính cách con người của ông Bô-ô. Điều đầu tiên trước giả giới thiệu về điểm nổi bật của con người ông Bô-ô là lòng tin kính Chúa. Đường đường là một ông chủ quyền thế, nhưng ông lại mở lời chào và chúc phước cho những thợ gặt. Không những thế, ông cũng nhận ra sự xuất hiện của cô Ru-tơ và hỏi thăm gia cảnh của cô qua người đầy tớ. Cảm động trước sự hiếu thảo với mẹ chồng và sự chấp nhận hy sinh lợi ích bản thân để được núp dưới cánh bóng Đức Chúa Trời của cô Ru-tơ, ông đã căn dặn các đầy tớ của mình hãy đối đãi chan hòa và nhân hậu với cô qua việc để cô uống nước, được mót lúa tự do trong ruộng của ông. Nếu như người đọc cảm thấy xót xa cho gia cảnh nghèo nàn của hai quả phụ, thì họ lại được ấm lòng khi nhìn thấy hình ảnh một Bô-ô vô cùng nhân hậu, độ lượng, chu đáo trong từng chi tiết nhỏ. Và điều quan trọng hơn là lòng kính sợ Chúa trong ông thể hiện qua từng câu nói và hành động thiết thực.

Một Cơ Đốc nhân muốn sống rộng lượng và yêu thương tha nhân thì trước tiên phải là một Cơ Đốc nhân biết kính sợ Chúa. Sự kính sợ Chúa sẽ là kim chỉ nam soi đường dẫn bước chúng ta nên làm điều gì và không nên làm điều gì với Chúa và với người. Thế nên, tấm lòng quảng đại, sẵn sàng giúp đỡ người khác vô vụ lợi là kết quả của nếp sống kính sợ Chúa. Nói cách khác, là một Cơ Đốc nhân yêu mến Chúa, kính sợ Chúa thì không thể nào không yêu tha nhân và rộng lòng giúp đỡ người khác khi biết được nhu cầu của họ.

Đức Chúa Trời là tình yêu, Ngài cũng là Đấng giàu lòng thương xót, ban cho con người cách dư dật. Và tất nhiên là Chúa cũng muốn mỗi một người trong chúng ta khi đã trở nên con cái Ngài thì cũng phải trở nên giống như Ngài, sống yêu thương, nhân hậu, qua đó mà nhiều người nhìn biết Chúa là tình yêu.

Bạn có thái độ nào khi biết nhu cầu của người chung quanh?

Lạy Chúa là Đấng đối đãi khoan nhân với con. Xin cho con biết kính sợ Chúa để con có được tấm lòng bao la quảng đại giống như Ngài, sẵn sàng giúp đỡ nhiều người chung quanh con đang có nhu cầu.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 30.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org