Ngày 31/5/2016: Cửa Ân Sủng Mở Toang

627

Công Vụ 11:1-18

“Vậy Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!” (câu 18b).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Các tín hữu người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem đã phản ứng thế nào về chuyến viếng thăm gia đình ông Cọt-nây của Sứ đồ Phi-e-rơ? Ông Phi-e-rơ đã giải thích vấn đề này ra sao? Nhận thức cánh cửa ân sủng của Chúa mở toang cho mọi người có liên hệ gì đến bạn và sự làm chứng về Chúa của bạn?

 

Giống như Sứ đồ Phi-e-rơ lúc trước, các tín hữu người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem tin rằng ơn cứu rỗi chỉ dành riêng cho dân tộc Do Thái. Họ chỉ trích Sứ đồ Phi-e-rơ đã vào nhà và ăn uống với Dân Ngoại. Nhưng họ đã không đọc kỹ cả Kinh Thánh để biết rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là chọn và dùng họ để mang thông điệp cứu rỗi đến cho mọi dân tộc “Mọi dân trên đất sẽ nhờ con mà được phước” (Sáng Thế Ký 12:3). “Khắp cả trái đất sẽ nhớ và trở về cùng Đức Giê-hô-va, Họ hàng muôn dân sẽ thờ lạy trước mặt Ngài” (Thi Thiên 22:27). Sứ đồ Phi-e-rơ đã điềm tĩnh giải thích. Ông nói rằng trước đây ông cũng suy nghĩ như họ, rồi ông tường thuật lại sự hiện thấy cho họ nghe. Ông nhấn mạnh chính Chúa Thánh Linh đã ban cho ông Cọt-nây sự hiện thấy giống như vậy, và làm cách nào để cả gia đình ông được cứu (câu 13-14). Và cao điểm là Chúa Thánh Linh đã giáng trên những Dân Ngoại này giống như Ngài đã giáng trên những tín hữu người Giu-đa. Những điều ông nói có sáu tín hữu ở Gióp-bê cùng đi với ông làm chứng. Sứ đồ Phi-e-rơ còn trích dẫn Lời của Chúa Giê-xu khi Ngài còn tại thế: “Giăng đã làm phép báp-têm bằng nước, nhưng các ngươi sẽ chịu phép báp-têm bằng Chúa Thánh Linh.” Và ông đã kết luận sắc bén: “Vậy, nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ (người ngoại bang) cũng một ơn như cho chúng ta, là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được?”(câu 17). Sau khi nghe lời giải thích chân thành và hợp lý của ông Phi-e-rơ, các tín hữu người Giu-đa đã được thuyết phục, nhận thức rằng: “Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sự sống!”(câu 18). Họ không còn chỉ trích nữa mà quay ra vui mừng và chúc tụng Đức Chúa Trời.

 

Qua những bất đồng ý kiến trong gia đình, Hội Thánh, và cộng đồng, chúng ta có thể thấu hiểu và cảm thông cho nhau nhiều hơn nhờ sự điềm tĩnh, chân thành giải thích cùng với tinh thần biết lắng nghe và thái độ sẵn lòng thay đổi theo điều đúng. Chúa muốn chúng ta loan báo tin mừng cứu rỗi của Ngài cho mọi người, bất kể người đó thuộc dân tộc nào và gian ác đến đâu. Khi cửa ân sủng của Chúa mở toang, Chúa Thánh Linh sẽ làm tan chảy những tấm lòng cứng cỏi nhất. Bạn có sẵn lòng nghe tiếng Chúa Thánh Linh và thưa “Vâng” với Ngài không?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã mở toang cửa ân sủng để con được vào Nhà của Ngài, được hưởng mọi đặc ân của một người con trong gia đình Đức Chúa Trời. Xin giúp con trở nên chứng nhân hiệu quả cho nước thiên đàng.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 29.

 

Bài trướcLễ Mãn Khóa Lớp Tu Nghiệp Bổ Túc Thần Học 2016 Tại Viện Thánh Kinh Thần Học
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa – Kỷ Niệm 80 Năm Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Cần Đước