Ngày 3/10/2016: Can Đảm Xây Dựng Nhà Chúa

1491

A-ghê 2:1-9

1 Ngày hai mươi mốt tháng bảy, có lời của Đức Giê-hô-va phán ra bởi đấng tiên tri A-ghê mà rằng: 2 Bây giờ hãy nói cùng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và dân sự sót lại, bảo chúng nó rằng: 3 Ai là kẻ còn sót lại ở trong các ngươi đã xem thấy vinh quang khi trước của nhà nầy? Và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mắt các ngươi, há chẳng phải như là hư không sao? 4 Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Xô-rô-ba-bên, ngươi khá can đảm; còn ngươi, Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cũng khá can đảm; Đức Giê-hô-va lại phán: Cả dân sự trong đất, các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 5 Lời giao ước mà ta lập với các ngươi khi các ngươi ra khỏi Ê-díp-tô cùng Thần ta ở giữa các ngươi: Chớ sợ hãi.
6 Vì Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vầy: Còn một lần, khỏi ít lâu nữa, ta sẽ làm rúng động các từng trời và đất, biển và đất khô. 7 Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 8 Bạc là của ta, vàng là của ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 9 Vinh quang sau rốt của nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy; và ta sẽ ban sự bình an trong chốn nầy, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.
 

 Câu gốc: “…Các ngươi cũng khá can đảm, và hãy làm việc; vì Ta ở cùng các ngươi, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy” (câu 4c).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Người Do Thái đang ở trong tâm trạng nào? Đức Chúa Trời khích lệ họ bằng cách nào? Bạn đang nản lòng, chùn bước hay can đảm trong công tác xây dựng Nhà Chúa hôm nay?

 

Tiên tri A-ghê được Chúa dùng vào khoảng năm 520 T.C. để khích lệ con dân Ngài sau khi họ trở về Giê-ru-sa-lem. Đây là bài giảng thứ hai của ông được rao truyền nhân ngày Lễ Lều Tạm nói về sự vinh quang của Đền Thờ mới.

 

Trong số người Do Thái trở về sau cuộc lưu đày, có nhiều người đã từng chứng kiến sự nguy nga tráng lệ của Đền Thờ trước đó do Vua Sa-lô-môn xây dựng. Nay Chúa muốn họ tái thiết Đền Thờ và họ nghĩ rằng Đền Thờ mới này sẽ không thể nào so sánh với Đền Thờ trước kia. Dân chúng đang ở trong tâm trạng thất vọng, chùn bước, và ngã lòng. Đức Chúa Trời hiểu rõ tâm trạng của họ nên Ngài đã dùng Tiên tri A-ghê khích lệ họ qua sứ điệp này.

 

Lời động viên “khá can đảm” (câu 4) được lặp đi lặp lại với các nhà lãnh đạo và toàn dân là nguồn khích lệ rất lớn cho họ. Chúa nhắc lại lời hứa của Ngài là “Thần Ta ở giữa các ngươi: Chớ sợ hãi” (câu 5) để khuyên dân chúng hết lòng và can đảm xây dựng lại Đền Thờ cho Ngài. Chúa cho họ thấy viễn cảnh vinh quang của Đền Thờ mới trong tương lai khi mọi của báu của nhiều dân tộc trên thế giới đổ về Giê-ru-sa-lem (câu 6-7) và điều này thật sự đã xảy ra khi Chúa Giê-xu thi hành chức vụ trên đất. Cuối cùng, Chúa khẳng định rằng “Vinh quang sau rốt của nhà này sẽ lớn hơn vinh quang trước… và Ta sẽ ban sự bình an trong chốn này” (câu 9). Những lời hứa đầy khích lệ của Chúa đã giúp cho người Do Thái đang nản lòng có thể can đảm đứng lên và hoàn tất công việc Chúa kêu gọi họ làm.

 

Ngày nay, Chúa cũng đang kêu gọi mỗi Cơ Đốc nhân góp phần xây dựng nhà của Ngài, không phải chỉ là cơ sở Đền Thờ mà là xây dựng Hội Thánh Chúa được vững mạnh. Dẫu biết rằng trong khi xây dựng nhà Chúa có lắm khi gặp sự chống đối, bắt bớ khiến chúng ta dễ ngã lòng, thối lui, nhưng qua bài học hôm nay, chúng ta hãy nắm lấy lời hứa của Chúa và hướng về hy vọng sự vinh quang trong tương lai khi Chúa trở lại để thêm lòng can đảm.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con lòng can đảm để hết lòng trong mọi công tác Chúa giao nhằm xây dựng nhà Ngài thật kết quả và vững mạnh.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 60-61.

 

Bài trướcV/v Đại Hội Đồng Giáo Phẩm Lần 8
Bài tiếp theoUBKT: Thư Ngỏ Từ Điểm Nhóm LẠC TÁNH – Tỉnh Bình Thuận