Ngày 29/3/2016: Làm Chứng về Chúa Giê-xu

792

Công Vụ 8:26-40

“Như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (Rô-ma 10:17).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Khi được lên xe với vị hoạn quan, tại sao ông Phi-líp không vội chia sẻ Phúc Âm ngay? Nhờ đâu ông Phi-líp nhanh chóng liên hệ lời tiên tri trong sách Ê-sai với Chúa Giê-xu? Thất bại khi chúng ta ép, đẩy thân hữu cầu nguyện tin Chúa là gì?

 

Sau khi được viên hoạn quan mời lên xe với mình, ông Phi-líp đã khôn khéo trình bày Phúc Âm đúng lúc. Ông không vội vã trình bày Phúc Âm ngay mà lắng nghe những lời hoạn quan chia sẻ và kiên nhẫn đợi hoạn quan đặt câu hỏi để ông giải thích (câu 34). Làm như vậy cuộc đối thoại trở nên tự nhiên không gò bó và gượng ép cho người nghe. Nhiều tín hữu vì quá nhiệt tình muốn thân hữu biết về Phúc Âm nên đã vội vã nói thao thao bất tuyệt mà không tìm hiểu xem thân hữu đó đang có những suy nghĩ, mối quan tâm hay thắc mắc gì, thậm chí lúc đó họ đang có việc khẩn cấp phải làm. Không tinh tế và trình bày Phúc Âm không đúng lúc, chúng ta sẽ khiến thân hữu tìm cách chạy trốn khỏi chúng ta.

 

Khi được viên hoạn quan hỏi, ông Phi-líp chia sẻ về Chúa Giê-xu cho hoạn quan bắt đầu từ sách Ê-sai, ông Phi-líp đã liên hệ lời tiên tri trong sách Ê-sai đã ứng nghiệm trong cuộc đời Chúa Giê-xu. Khi làm chứng về Chúa, chúng ta cần làm chứng từ chỗ thân hữu đã biết và liên hệ điều họ biết đến cuộc đời và sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu. Muốn được vậy, chúng ta phải chuyên tâm học hỏi Kinh Thánh để có thể trình bày và giải thích cho thân hữu khi cơ hội đến. Trọng tâm sứ điệp chúng ta chia sẻ cho thân hữu phải là Chúa Giê-xu, sự kiện Ngài chết trên cây thập tự để chuộc nhân loại và sự sống lại của Ngài bảo đảm cho sự sống lại từ cõi chết cũng như sự sống đời đời phước hạnh cho những ai tin nhận Ngài (Giăng 3:16).

 

Cuối cùng, ông Phi-líp đã để cho hoạn quan chủ động đề nghị được làm phép Báp-têm tuyên xưng đức tin nơi Chúa Giê-xu (câu 36).Trong thời đó, những người quyết định tin nhận Chúa Giê-xu được làm phép Báp-têm ngay. Có lẽ trước đó ông Phi-líp cũng đã giới thiệu về Chúa Giê-xu và những điều cần phải làm khi tin nhận Chúa và ông đã để hoạn quan quyết định. Ngày nay, chúng ta cần mời gọi bạn hữu tin nhận Chúa Giê-xu nhưng hãy để cho chính họ quyết định. Vì nếu chúng ta nhiệt tình trì kéo, đẩy họ lên cầu nguyện tin nhận Chúa mà lòng họ chưa thật sự tin Chúa thì chẳng có ích lợi cho họ mà có thể họ còn mất cơ hội để tìm hiểu thêm về Chúa hoặc giữ thiện cảm với Tin Lành.

 

Bạn thấy mình còn có những điều nào chưa đúng khi làm chứng cho Chúa với thân hữu?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Thánh Linh! Xin chỉ cho con những đối tượng mà Ngài muốn con làm chứng về Phúc Âm cho họ; giúp con có sự khôn ngoan để con biết phải làm gì, nói gì và nói khi nào hầu cho những người chưa biết Chúa được nhìn biết và tin nhận Ngài cách thật lòng.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi Thiên 46-47.

Bài trướcTỉnh Đăk Nông: Những Hoạt Động Nổi Bật Trong Tháng 3/2016
Bài tiếp theoNgày 30/3/2016: Sống Yêu Thương và Rộng Lượng