Ngày 26/4/2016: Sự Thờ Phượng Chúa Vui Lòng

712

A-ghê 1:7-9

“Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì Ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và Ta sẽ được sáng danh, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 8).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Trong câu 9, Chúa đã làm điều gì để dân chúng biết Ngài không hài lòng về họ? Trong câu 8, Chúa vui lòng và Danh Ngài tôn cao khi dân chúng làm điều gì? Tại sao? Chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào để Ngài vui lòng?

 

Trong câu 7, cụm từ “xem xét đường lối mình” được lặp lại mời gọi dân chúng lắng lòng, ngẫm nghĩ về lối sống của họ. Chúa không hài lòng về lối sống của dân chúng. Sau khi người Do Thái thu hoạch mùa màng, họ thường dùng mái bằng trên ngôi nhà của mình để phơi nông sản. Trong câu 9, Chúa phán khi dân chúng phơi nông sản thì Ngài đem gió thổi bay mất số nông sản ít ỏi của họ. Lối sống của những người hồi hương khiến Chúa buồn và giận. Họ đã không tôn cao Danh Chúa khi chỉ chăm lo cho nhà cửa của mình, cuộc sống của mình mà bỏ bê việc xây cất lại Đền Thờ.

 

Trong mệnh lệnh Chúa truyền có chi tiết lên núi đem gỗ về để xây Đền Thờ khiến chúng ta phải chú ý. Suốt mười lăm năm, do sự chống đối của kẻ thù nghịch khiến dân chúng nản lòng và bỏ bê việc xây lại Đền Thờ, đồng nghĩa với việc họ thờ ơ với Đức Chúa Trời. Ngoài ra, có thể dân chúng nghĩ rằng họ không thể khai thác gỗ tận Ty-rơ và Si-đôn như Vua Sa-lô-môn đã làm vì họ bị cấm đoán, hoặc họ không có đủ nguồn nhân lực hùng hậu như thời Vua Sa-lô-môn để khai thác đá… Có lẽ ước muốn xây Đền Thờ bằng gỗ tốt, đá tốt cho Chúa tuy tốt đẹp nhưng lại chính là nguyên nhân khiến việc xây lại Đền Thờ bị trì hoãn và sự thờ phượng của dân chúng bị gián đoạn. Ở đây, Chúa chỉ yêu cầu dân chúng: “Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì Ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và Ta sẽ được sáng Danh, Đức Giê-hô-va phán vậy” (câu 8). Nếu họ đã có thể lên núi khai thác gỗ về cất nhà riêng của họ thì nay họ cũng có thể lên núi khai thác gỗ y như vậy để đem về xây cất Đền Thờ cho Chúa chứ!

 

Nơi Chúa ngự là thiên đàng vinh quang, nhưng tại sao Chúa thúc giục dân chúng xây lại Đền Thờ dưới trần thế? Chúa muốn dạy chúng ta rằng Đền Thờ là trung tâm của sự thờ phượng Đức Chúa Trời, nếu việc xây Đền Thờ bị bỏ mặc cũng có nghĩa là nếp sống thờ phượng trong cộng đồng con dân Chúa bị gián đoạn, tình trạng thuộc linh của họ bị nguội lạnh. Chúa vui lòng và Danh Chúa được tôn vinh không phải do Đền Thờ lớn hay nhỏ, bằng gỗ hay bằng đá, nhưng điều Chúa vui là con dân Chúa biết vâng lời Chúa, giữ nếp sống thờ phượng Ngài để vững vàng trong đức tin và tâm linh được tăng trưởng.

 

Có điều nào đang cản trở bạn thờ phượng Chúa và làm cho Ngài buồn lòng không?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết quan tâm đến nơi thờ phượng Chúa, và luôn thờ phượng Ngài bằng tấm lòng của con với những phương tiện, khả năng Chúa ban để Chúa vui lòng và Danh Chúa được tôn vinh.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 19.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tỉnh Phú Yên 2016.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà PHAN NHẪN