Ngày 17/4/2016: Chúa Toàn Năng

632

Thi Thiên 139:13-18 

“Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm” (câu 14).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít bày tỏ về thuộc tính toàn năng của Chúa như thế nào? Có mối liên hệ thế nào giữa sự toàn năng của Chúa và tác giả? Bài học này giúp bạn quý trọng sự sống Chúa ban cho ra sao?

 

Vua Đa-vít đã ca ngợi về thuộc tính toàn tri và toàn tại của Chúa (câu 1-12), giờ đây ông tiếp tục suy nghĩ về thuộc tính toàn năng của Đức Chúa Trời. Ông nói rằng Chúa biết tất cả về ông khi Ngài dựng nên ông từ trong lòng mẹ. Từ “nắn” hay “dệt” trong câu 13 bày tỏ con người là vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Chúa Toàn Năng chủ động dựng nên từng người. Loài thọ tạo như chúng ta, dù đẹp hay xấu, khôn ngoan hay dại dột đều được Chúa ban cho sự sống; chúng ta chỉ biết nhận lãnh sự sống đó mà thôi.

 

Vua Đa-vít phải thốt lên trong câu 14 rằng Chúa dựng nên ông “cách đáng sợ lạ lùng.” Khi chúng ta xem phim hay đọc tài liệu về sự phát triển của thai nhi, chúng ta sẽ thấy sự diệu kỳ của Đấng siêu việt. Từ phôi thai bé xíu, theo thời gian thai nhi lớn lên. Chỉ sau 20 ngày, não hình thành, rồi đến ngày 21, phôi thai có nhịp tim, ngày 28 đến 32 hai tay nhỏ đã xuất hiện, và đến tuần lễ thứ tám, các bộ phận cơ thể gần như đã đầy đủ. Các bộ phận ấy tiếp tục phát triển để trở thành con người trọn vẹn. Đúng như Vua Đa-vít viết, Chúa Toàn Năng đã dựng nên chúng ta “trong nơi kín” và “thật lạ lùng” (câu 14-15). Nhưng Chúa còn làm nhiều hơn thế nữa. Khi còn là một phôi thai, mắt Chúa đã thấy chúng ta, Ngài ấn định số ngày của chúng ta (câu 16), từng ngày của cuộc đời đều được ghi trong sổ sách Chúa trước khi chúng ta chào đời. Đời người có giới hạn nên chúng ta phải sống lạc quan và có mục đích cho Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: “Đừng rập khuôn theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình. Nhờ đó, anh chị em có thể thử nghiệm để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời là ý định tốt lành, trọn vẹn và đẹp lòng Ngài” (Rô-ma 12:2). Tư tưởng của Chúa “thật lớn thay!” (câu 17) và thật “quý báu” cho chúng ta. Trách nhiệm chúng ta là phải quý trọng sự sống Đấng Toàn năng đã tạo dựng, sự sống ấy khởi đầu từ khi bào thai mới hình thành chứ không phải từ khi con người được sinh ra. Ngoài ra, chúng ta cần nhận biết ý muốn của Chúa trên cuộc đời chúng ta, đầu phục và bước đi trong sự hướng dẫn của Ngài.

 

Bạn có suy nghĩ về mục đích của đời mình chưa và bạn đã sống ra sao?

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì đã dựng nên con từ trong lòng mẹ. Xin cho con biết sử dụng thời gian Chúa cho để con hoàn tất mục đích Chúa dành cho con; xin cho con luôn nhớ rằng Chúa là Chúa Toàn Tri, Toàn Tại, Toàn Năng hầu con luôn sống hài lòng Chúa.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Các Vua 10.

Bài trướcKỷ Niệm 90 Năm Tin Lành Truyền Đến Tỉnh Sóc Trăng
Bài tiếp theoBồi Linh – Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật Tỉnh Cà Mau