Ngày 12/8/2015: Bước Đi trong Ánh Sáng

953


I Giăng 1:5-10

“Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:7)

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Bước đi trong ánh sáng nghĩa là gì? Một người tin Chúa phải sống như thế nào? Tại sao? Phải chăng người đã tin Chúa rồi thì không bao giờ phạm tội? Người tự cho mình không có tội là người thế nào?

 

Khi Sứ đồ Phao-lô bị bắt vì tội giảng về Danh Chúa Giê-xu, và bị giải đến hầu tòa của Vua Ạc-ríp-ba, ông làm chứng trước mặt vua rằng ông đã từng cuồng nhiệt bức hại những người tin Chúa, nhưng trong một chuyến đi lùng bắt các môn đệ của Chúa, ánh sáng chói lòa của Chúa hiện ra bắt phục ông và kêu gọi ông làm người truyền giảng Danh Ngài.

 

Sứ đồ Phao-lô có lòng tín ngưỡng nhiệt thành, trước kia ông tưởng mình bắt bớ các môn đệ của Chúa Giê-xu là phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng khi ánh sáng Đức Chúa Trời chiếu rọi vào tâm trí ông, ông nhận biết ông đang “làm nô lệ cho luật của tội lỗi” (Rô-ma 7:23). Tội lỗi là công cụ của Sa-tan để trói buộc giam hãm con người, nhưng Chúa đã cứu ông khỏi ngục tù mê muội đó để trở thành người truyền rao ánh sáng của Ngài cho nhiều dân tộc. Khi một người mở lòng tin nhận Chúa Giê-xu là họ được mở mắt, được đưa từ thế giới tối tăm vào nơi sáng láng, từ vòng kiềm tỏa của quỷ Sa-tan vào vương quốc Đức Chúa Trời.

 

Đức Chúa Trời là Ánh Sáng. Chúng ta đến với Ngài là được bước vào nơi sáng láng. Bao lâu chúng ta còn đi trong ánh sáng là chúng ta còn ở trong Đức Chúa Trời. Trái lại, nếu chúng ta cảm thấy thích thú những việc tối tăm, là chúng ta bắt đầu lìa xa Đức Chúa Trời và bước vào lãnh địa của Sa-tan.

 

Làm thế nào để cứ tiếp tục bước đi trong ánh sáng? Nếu chúng ta bước đi trong đơn độc, thì chẳng chóng thì chầy, chúng ta sẽ bị ngã gục. Sứ đồ Giăng cho chúng ta biết giải pháp Đức Chúa Trời dự bị cho chúng ta: “Nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau, và huyết của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (câu 7). Đường về thiên quốc không dành cho những lữ khách độc hành. Xin đọc Hê-bơ-rơ 11 để bạn thấy mình không hề cô đơn.

 

Nếu bạn bước đi trong ánh sáng, thì bạn được tương giao với tập thể dân Chúa là những người cùng đi với bạn trên hành trình về thiên quốc. Sự tương giao đó đem cho bạn niềm vui, sự khích lệ, giúp bạn vững tiến trong ánh sáng của Chúa. Một người sau khi tin nhận Chúa, nếu không chịu gia nhập Hội Thánh, sinh hoạt thờ phượng Chúa, tương giao học hỏi với anh chị em mình thì chắc chắn không thể nào đứng vững được.

 

Nhưng chúng ta, những con người bất toàn làm sao tránh khỏi những khoảnh khắc lỡ sa chân vào bóng tối, những lúc yếu đuối sa ngã? Đức Chúa Trời đã có một giải pháp cho chúng ta: “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (câu 9). Đây không phải là xưng tội để được giải tội theo nghi lễ, mà là hối tiếc về những tư tưởng hay hành động của mình đã xúc phạm sự thánh khiết và yêu thương của Đức Chúa Trời và Con Ngài, và chân thành ăn năn lìa bỏ nó, thì Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ tha tội cho chúng ta theo đức thành tín của Ngài, để chúng ta cứ tiếp tục bước đi trong ánh sáng của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đi đường chân lý, giữ con trong ánh sáng của Ngài. Xin Chúa giúp con sống trong sạch như là người được Chúa chọn giữa cuộc đời tối tăm tội lỗi.

 


Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 15.

 

Bài trướcLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Bình Chiểu – TP. HCM
Bài tiếp theoGiới thiệu sách Thiếu nhi